بررسی تغییرات اجتماعی و مناسبات نسلی

۰۴ تیر ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۹ کد : ۱۸۳ دوره های جدید اخبار مرکز شماره یک
تعداد بازدید:۲۰۲
تغییر از ویژگی‌های هر جامعه انسانی است. شدت و میزان تغییرات در جوامع مختلف، متفاوت است. در جوامع سنتی به سبب ایستایی نسبی، تغییر و تحولات بسیار آرام و بطئی صورت می‌گیرد. تغییرات اجتماعی و انتقال بسیاری از کارکردهای خانواده به سایر نهادها و گروه‌های اجتماعی، سبب ایجاد تغییراتی در مناسبات نسلی شده است. تداوم هر جامعه‌ای در گروِ انتقال فرهنگی است و این انتقال فرهنگی بدون تغییر انجام نمی‌گیرد. کم و کیف آموزش‌ها، نگرش‌ها و هنجارهای نسل جدید جامعه ایرانی و رابطه نسل‌ها با یکدیگر از سؤالات اساسی جامعه محسوب می‌شود. بنابراین شناخت ابعاد مختلف تغییرات اجتماعی برای تعامل بهینه و هدف‌مند دستگاه‌ها و سازمان‌ها با نسل جوان بسیار لازم و ضروری است.
بررسی تغییرات اجتماعی و مناسبات نسلی

اهداف:
- بررسی تغییرات در ساختار خانواده و تأثیر آن بر مناسبات نسلی.
- بررسی تغییرات در روابط اجتماعی و تأثیر آن بر مناسبات نسلی.
- بررسی تغییرات در روابط خانوادگی و تأثیر آن بر مناسبات نسلی.
- بررسی رابطه سبک زندگی و تعاملات بین¬نسلی.

شرایط پذیرش:
- این دوره برای کارشناسان و مدیران سازمان‌های مختلف که در خصوص جوانان فعالیت می‌نمایند، برگزار می‌شود. شرط لازم برای گذراندن این دوره، داشتن مدرک کارشناسی می‌باشد.

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره:
- حداقل ۲ سیاست یا راهکار اجرایی در ارتباط با تنظیم مناسبات نسلی، در سازمان متبوع خود ارائه نمایند.
 

 

کلید واژه ها: کارگروه ضمن خدمتدوره های مرکز آموزش های تخصصی هنر و علوم انسانی


نظر شما :