Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

دوره ضمن خدمت گزارش نویسی و انواع مکاتبات اداری در مرکز فناوری اطلاعات جهاددانشگاهی برگزار شد.

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قم جهت افزایش توانمندی و ارتقاء سطح مهارت شغلی همکاران دوره آموزشی گزارش نویسی و انواع مکاتبات اداری را در روزهای 15 و 16 مهر ماه 1395 برگزار کرد. این دوره آموزشی از ساعت 10 الی 17 با حضور جمعی از کارکنان جهاددانشگاهی برگزار گردید.

 

صفحه اصلی اخبار برگزاری دوره آموزشی گزارش نویسی و انواع مکاتبات اداری