Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

اهداف و برنامه های پنج ساله ششم توسعه معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی قم با حضور دکتر حیدری، رئیس محترم واحد، معاون آموزشی و مدیران معاونت آموزشی تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم، زهرا حبیبی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم روز سه شنبه 26 اردیبهشت 96، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های چند ساله این معاونت، به تشریح برنامه ها و ویژگی های تدوین این برنامه پرداخت.

حبیبی با بیان اینکه در این برنامه سعی شده است که از نوع برنامه ریزی استراتژیک و اقتضائی به صورت هماهنگ استفاده شود گفت: چشم انداز معاونت آموزشی این است که در پایان برنامه به عنوان مرکزی ممتاز در ارائه دوره هاي تخصصي و كاربردي، روزآمد و آينده نگر براي دانش و مهارت افزايي در سطح منطقه ای و ملّی مطرح گردد.

وی به دیگر ویژگی های این برنامه اشاره کرد و افزود: باتوجه به نکات مثبت و منفی و همچنین فرصت ها و تهدیدهای موجود در این برنامه سعی شده است که به گسترش و همچنین افزایش کیفیت ارائه خدمات آموزشی بپردازیم و بحث کمّیت را در اولویت های بعدی قرار دادیم.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم، شروع برنامه پنج ساله را از ابتدای سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: باتوجه به زمان بندی های صورت گرفته در همین دو ماهه اخیر از پیش بینی برنامه جلوتر هستیم و امیدواریم که همین روند تا پایان تحقق اهداف برنامه ادامه پیدا کند.

محمد حیدری، رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم در این جلسه بر لزوم همکاری و همدلی سایر بخش ها در جهت تحقق اهداف معاونت آموزشی تأکید کرد.

گفتنی است این جلسه با حضور مدیران و سرپرستان مراکز آموزشی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قم برگزار شد.

 

صفحه اصلی اخبار اهداف و برنامه های پنج ساله ششم توسعه معاونت آموزشی تشریح شد