برای اولین بار در قم/ برگزاری آزمون آزمایشی تافل دکتری

آزمون آزمایشی آزمون تافل دکتری در مرکز آموزشی زبان های خارجی جهاد دانشگاهی برای اولین بار در قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم، جهت آمادگی بیشتر داوطلبان شرکت کننده در آزمون MSRT، آزمون آمادگی تافل دکتری (MSRT) به همت مرکز زبان های خارجی جهاد دانشگاهی قم در این مرکز برگزار شد.

در این آزمون آمادگی تافل دکتری (MSRT) جهاد دانشگاهی قم، 15 نفر از داوطلبان  شرک کردند.

داوطلبان می توانند جهت ثبت نام در این آزمون به مرکز آموزش زبان های خارجی جهاد دانشگاهی قم واقع در خیابان دورشهر، بین کوچه 20 و 22 و یا به نشانی اینترنتی www.31654.ir مراجعه نمایند. 


صفحه اصلی اخبار برای اولین بار در قم/ برگزاری آزمون آزمایشی تافل دکتری