Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

آموزش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان قم 


طی انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی اعضای هیئت علمی این دانشگاه دوره لکچرینگ ( Lecturing ) را با حضور دکتر شاه احمدی آغاز کردند . در این دوره که مدت 40 ساعت به طول می انجامد به تقویت مهارت هایی از جمله ارتقا سطح گفتاری و شنیداری این اعضا و همچنین مهارت های ارائه مطالب و مقالات در کنفرانس های علمی به زبان  انگلیسی پرداخته میشود . 

 

صفحه اصلی اخبار آموزش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان قم