Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

معاون آموزش جهاددانشگاهی کشور بخش آموزش جهاددانشگاهی واحد قم را از موفق‌ترین مراکز کشور در این زمینه دانست.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی دکتر سید سعید هاشمی، روز شنبه 25 آذرماه پس از بازدید از بخش‎های آموزشی این واحد گفت: به حسب بازدیدهای دوره‎ای از مراکز آموزشی جهاددانشگاهی از بخش‎های مختلف مجموعه آموزشی این نهاد در قم بازدید به عمل آمد.

 وی افزود: خوشبختانه واحد قم در بخش آموزش و به خصوص زبان‌های خارجی فعالیت‏های بسیار خوبی داشته است و امیدواریم در بسته آموزشی Eight که واحد قم نیز متکفل اجرای بخشی از این طرح است بتوانیم فعالیت‎های بزرگی را در قالب بومی جهاد انجام دهیم.

 معاون آموزشی جهاددانشگاهی بیان کرد: مجموعه آموزش جهاد جزو مراکز خوب کشور است و امیدواریم که شاهد رشد و توسعه و پیشرفت بیشتری در این واحد باشیم و با کمک‎هایی که ستاد این واحد در قم و معاونت آموزشی در تهران ارائه می‏‌کند مسیر تعالی را طی کند.

صفحه اصلی اخبار بخش آموزش جهاددانشگاهی واحد قم از موفق‌ترین‎ مراکز کشور است