Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 مدیرکل امور اجتماعی استانداری قم از اجرای طرح آموزش و مشاوره خانواده در جهت پیشگیری از طلاق با عنوان "تقویم زندگی ما" با محوریت جهاددانشگاهی واحد استان قم خبرداد.

عطاالدین قاسمی مدیرکل امور اجتماعی استانداری قم 16 بهمن در نشست صمیمی دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با نمایندگان نهادهای مردمی استان قم گفت: یکی از فعالیت های مهم استانداری قم در زمینه حل مشکلات مرتبط به ازدواج، در پیش، حین و پس از ازدواج ایجاد یک بستر جدید است که در این زمینه همکاری گسترده ای با جهاددانشگاهی واحد استان قم انجام خواهد شد.
وی افزود: در این طرح که با همکاری جهاددانشگاهی واحد استان قم اجرا می شود، کسانی که برای ازدواج به دفاتر مراجعه می کنند با یک نامه به مرکز مشاوره ازدواج جهاددانشگاهی معرفی می‎شوند و طی پنج سال در زمینه های مختلف آموزش می‌بینند و تحت مشاورهای این مرکز قرار می‌گیرند؛ زیرا یکی از مهم‎ترین دلایل افزایش آمار طلاق عدم آموزش های لازم در زمینه زندگی مشترک و مهارت‎های زندگی و عدم مشاوره‎های مطلوب به خصوص در سال‎های اولیه ازدواج است.
قاسمی بیان کرد: طلاق نیز یکی از مهم‎ترین آسیب های اجتماعی امروز کشور و استان قم است که در این زمینه نیز سامانه تسنیم فعال شده است که یک طرح فرادستی است و در آن پیش از تشکیل پرونده در دادگاه برای ثبت طلاق زوجین به این سامانه عودت داده می شوند تا در یک نظام مشاوره ای مطلوب قرار گیرند تا مشکلات آن‎ها به جای حضور در یک پروسه حقوقی وارد فاز مشاوره‎ای و حل مشکل شود.
گفتنی است، در ادامه این نشست زهرا حبیبی معاون آموزشی جهاددانشگاهی قم به تشریح طرح تقویم زندگی ما که قرار است با محوریت جهاددانشگاهی واحد استان قم در استان به مرحله اجرا در بیاید پرداخت.

صفحه اصلی اخبار با همکاری جهاددانشگاهی قم؛ طرح فراگیر مشاوره ازدواج در قم اجرا می شود