دوره آموزشي امدادگر اورژانس
دوره آموزشی "دستیار دندانپزشک" برای اولین بار

گروه های آموزشی مرکز علوم انسانی

گروه های آموزشی مرکز علوم انسانی جهاددانشگاهی به قرار زیرند:

 

اساتید گروه طب سنتی:

 

 1. دکتر پورحسینی
 2. نریمان عزتی
 3. مجید اصغری
 4. مسعود بلاغت نیا
 5. دکتر مرادی
 6. دکتر مهدی کرمانی
 7. ...

 

 

اساتید گروه تربیت مربی مهدکودک:

 

 1. علی اکبر رضاخو
 2. سلیمان سلیمانی
 3. مریم کریمی ثابت
 4. اصغر نائینی
 5. سعید الهی منش
 6. فاطمه خوش رو
 7. ...

 

 

اساتید گروه تربیت مدیر مهدکودک:

 

 1. طیبه میرآقا
 2. مریم علی شیری
 3. علی اکبر رضاخو
 4. سلیمان سلیمانی
 5. جعفر آرشید
 6. زهره قنبری

 

 

اساتید گروه کمک بهیاری:

 

 1. مسعود شفیعی
 2. جواد کتابدار
 3. حیدر داودی
 4. مریم عبدی
 5. محمد اسدی
 6. مصطفی احمدی مقدم
 7. ...

 

برای دیدن اطلاعات هر دوره میتوانید به این لینک مراجعه فرمایید.

صفحه اصلی گروه های آموزشی گروه علوم انسانی