مقررات آموزشی

1. شهریه ثبت نام کلاس­های آموزشی باید به نام شخص متقاضی دوره به حساب جاری معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد قم واریز و اصل فیش ، تحویل مرکز آموزش گردد، و یا متقاضی می تواند شهریه را به صورت حضوری و صرفا از طریق دستگاه pos پرداخت نماید. گفتنی است پرداخت نقدی به هر عنوان غیر قانونی و غیر قابل پیگیری می­باشد.

2.تکمیل این برگ به منزله ثبت نام نبوده و ارائه مدارک ثبت نام به صورت کامل(فیش واریزی، کپی کارت ملی، عکس) در هنگام ثبت نام الزامی است.

3.مشمولان استفاده از تخفیف باید مدارک مورد نیاز را در هنگام ثبت نام ارائه نمایند.

4.رعایت پوشش اسلامی و اخلاقی برای کلیه فراگیران در محیط آموزشی جهاددانشگاهی الزامی است.

5.حضور فراگیران در کلاس قبل از حضور استاد الزامی است.

6.حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.

7.استفاده از تلفن همراه و استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع است.

8.مرکز آموزش جهاد دانشگاهی در قبال اموال همراه فراگیران هیچ­گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

9.روز و ساعت کلاس آموزشی بعد از شروع دوره به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.

10.اعطاء گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل و کسب حداقل نمره قبولی می­باشد.

11.حداقل نمره قبولی برای صدور گواهی پایان دوره 12 از 20 یا 60 از 100 و برای دوره­های ICDL 80 از 100 می باشد. شایان ذکر است که در دوره های سازمانی حد نصاب قبولی بنا به طوافق طرفین تعیین می گردد.

12.شرکت نکردن در آزمون پایان ترم به منزله کسب نمره صفر خواهد بود و از فراگیر به صورت مجدد آزمون گرفته نخواهد شد.

13.دریافت گواهینامه پایان دوره (در صورت قبولی)، حداکثر تا یکسال پس از اتمام دوره امکان پذیر است. کلیه مدارک و مستندات مربوطه پس از مدّت مذکور معدوم خواهد شد.

تذکر مهم: هرگونه اطلاع رسانی در خصوص دوره های آموزشی فقط از طریق سامانه پیام کوتاه انجام می پذیرد.

تذکر مهم: ثبت نام، شرکت در دوره و مدرک اعطایی پایان دوره، هیچ گونه تعهدی مبنی بر اشتغال به کار متقاضی ایجاد نمی ­کند.

  •  

کلید واژه ها: مقررات آموزشی