فهرست کارکنان مرکز سه

تعداد بازدید:۵۸۳

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات)


مدیر مرکز شماره سه: ندا طالبی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: مجید سلیمی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: حسین کلائی

 

 

 

 


خدمات آموزشی: علی محمدپور

 

 

 

 


 

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸