فهرست کارکنان معاونت آموزشی

 


محمد رستمی
سرپرست معاونت آموزشی

 

 


 

 

زینب بالار
مسئول دفتر معاونت آموزشی / کارشناس امور آموزشی

 

 


 


اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش:


محبوبه حیدری
سرپرست اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزشی/ حسابدار

 

 

 

زهرا محمودی
کارشناس برنامه ریزی و توسعه آموزشی

 

 

 

کریمه شعبانی راد
کارشناس نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی

 

 

 


اداره اجرایی و هماهنگی آموزش:


جواد خوش‌آمد
مدیر اجرایی و هماهنگی آموزش

 


 

 


مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره یک (علوم پزشکی و علوم انسانی):


مرضیه سادات موسوی زوارق
مدیر مرکز 

 

 


حسین کلایی
کارشناس امور آموزشی

 

 

 

حیدرعلی شیری
کارشناس امور آموزشی

 

 

 


مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره سه (فناوری اطلاعات و فنی و مهندسی):


ندا طالبی
مدیر مرکز و مدیر گروه آموزشی فنی و مهندسی
 

 

 

وحید غفاریان
‌‌کارشناس گروه فناوری اطلاعات
‌‌‌‌

‌‌

 

 

زینب اسماعیلی
کارشناس امور آموزشی

 


 


مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره چهار (زبان های خارجی):


حامد حرم پناهی
سرپرست مرکز 

 


 

علی مصری
کارشناس گروه آموزشی زبان های خارجی

 

 


سیده مژگان طاهری
کمک کارشناس امور آموزشی
 

علی فتحی
کارشناس امور آموزشی

 

 

 


 

کلید واژه ها: زینب بالار محمد رستمی جواد خوش آمد علی فتحی علی مصری مرضیه سادات موسوی زوارق ندا طالبی حسین کلائی سیده مژگان طاهری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم