فهرست کارکنان معاونت آموزشی

 


نماینده تام الاختیار رئیس در معاونت آموزشی
علی حسینی

 


 

محبوبه حیدری
حسابدار

 

 


 


اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش:


زینب بالار
مسئول دفتر معاونت آموزشی / کارشناس امور آموزشی

 

 

 


اداره اجرایی و هماهنگی آموزش:


جواد خوش‌آمد
مدیر اجرایی و هماهنگی آموزش

 


 

ابوالفضل مرادی
کارشناس اجرایی و پشتیبانی مراکز آموزشی

 

 

 


مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره دو (علوم پزشکی و علوم انسانی):


مرضیه سادات موسوی زوارق
مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره دو

 

 


علی فتحی
کمک کارشناس امور آموزشی

 

 

 


مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره سه (فناوری اطلاعات):


ندا طالبی
کارشناس گروه آموزشی فنی و مهندسی
 

 

 

وحید غفاریان
‌‌کارشناس گروه فناوری اطلاعات
‌‌‌‌

‌‌حسین کلائی
کمک کارشناس امور آموزشی
 

 

 

سوده بنائی
کمک کارشناس امور اجرایی

 

 

 

محمدرضا محسنی
کمک کارشناس

 


 


مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره چهار:


سرپرست مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره چهار
مهدی بافرانی

 


 

علی مصری
کارشناس گروه آموزشی زبان های خارجی

 

 


سیده مژگان طاهری
کمک کارشناس امور آموزشی
 

زهرا راستگو
کارشناس

 

 


ندا نیکوگفتار
کمک کارشناس

  


 

کلید واژه ها: علی حسینی زینب بالار محمد رستمی جواد خوش آمد علی فتحی علی مصری مرضیه سادات موسوی زوارق ندا طالبی مجید سلیمی حسین کلائی علی محمدپور سیده مژگان طاهری سوده بنائی ابوالفضل کاظم خانی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم