درباره معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان قم

معاونت آموزشی

آموزش یکی از مؤثرترین عوامل در تغییر رفتار و روز آمد کردن مهارت، توسعه تخصص بینش و نگرش سرمایه های انسانی است. دربسیاری از کشورهای پیشرفته میزان مهارت و دانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب می شود.

از این رو هزینه های مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان یک سرمایه گذاری مفید و مؤثر تلقی می گردد. علاوه بر آموزش‌های عالی مقطع دار که از طریق دانشگاه‌ها و مراکز رسمی دولتی و یا غیر دولتی ارائه می گردد، آموزش‌های کوتاه مدت آزاد، بدو خدمت و یا حین خدمت که منجر به کسب دانش، مهارت و افزایش کارایی در افراد می شود، نقش بسزایی در توسعه کمی وکیفی تولید و موفقیت سازمانی و تشکیلاتی خواهد داشت.

لذا شناسایی جوامع هدف، تعریف دوره های آموزشی کاربردی و اشتغال محور، تدوین برنامه ها و دوره هایی آموزشی مطلوب، استفاده از اساتید متخصص و مجرب می تواند از نقطه نظر کارایی واشتغال‌زایی، دوره های آموزشی کوتاه مدت را از بسیاری دوره های بلند‌مدت سودمندتر نماید.

جهاد دانشگاهی قم از همان ابتدای فعالیت، با تشکیل معاونت آموزشی و برگزاری مستمر دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی در سطح استان قم، توانسته است نه تنها توجه عامه مردم بلکه استقبال اقشار دانش آموخته را نیز به این دوره ها معطوف دارد.

در حال حاضر این معاونت دوره های آموزشی خود را در کارگروه های فناوری اطلاعات، زبان های خارجی، علوم انسانی، علوم پزشکی و فنی و مهندسی برای عمومی و کارکنان دستگاه های اجرایی در ۴ مرکز آموزشی برگزار می نماید.