فهرست کارکنان مرکز دو

تعداد بازدید:۵۲۱

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره دو (علوم پزشکی)


مدیر مرکز شماره دو: مرضیه سادات موسوی زوارق

 

 

 

 


کارشناس آموزش: حسین صباغ پور

 

 

 

 


کارشناس آموزش: مریم فرجی

 

 

 

 


خدمات آموزشی: ابوالفضل کاظم‌خانی

 

 

 

 


 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸