اخبار مرکز شماره چهار

برگزاری دوره های تخصصی آمادگی آزمون های زبان انگلیسی داخلی در جهاددانشگاهی

برگزاری دوره های تخصصی آمادگی آزمون های زبان انگلیسی داخلی در جهاددانشگاهی

مرکز تخصصی زبان های خارجه جهاددانشگاهی قم با بهره گیری از اساتید با تجربه و متعهد در زمینه برگزاری آزمون های آزمایشی استاندارد با هدف آمادگی بیشتر داوطلبین به برگزاری دوره های مختلف آمادگی آزمون های زبان انگلیسی پرداخته است.

ادامه مطلب