فهرست کارکنان مرکز یک

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره یک (علوم انسانی)


سرپرست مرکز شماره یک: جواد خوش آمد

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی فتحی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی مصری

 

 

 

 


 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۷۴