فهرست کارکنان مرکز یک

تعداد بازدید:۸۸۶

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره یک (علوم انسانی)


مدیر مرکز شماره یک: مرضیه سادات موسوی زوارق

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی فتحی

 

 

 

 


 خدمات آموزشی: یوسف علی پور

 

 

 

 


 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹