تفاهم‌نامه‌های همکاری متقابل (تخفیف)

ردیفنام دستگاه طرف قراردادتخفیف مصوبتاریخ شروع قراردادتاریخ پایان قراردادشماره قرارداد
 
1اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم30% دوره های عمومی98/12/051400/12/0598/57/396الف
3بنیادنخبگان استان قم20% دوره های آموزشی99/05/3099/05/140199/57/245ص
5پارک علم و فناوری استان قم25% دوره های آموزشی98/04/261401/04/262533س
7پردیس فارابی دانشگاه تهران25% دوره های عمومی98/03/131400/03/1398/57/145الف
8جمکران10% دوره های تخصصی98/09/2099/09/2098/57/336الف
9جمکران35% دوره های عمومی98/09/2099/09/2098/57/336الف
10جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهیدبهشتی-98/04/241401/04/2498/9/437ص
12دانشگاه حضرت معصومه(س)25% دوره های عمومی98/03/121400/03/1298/57/143الف
14دانشگاه صنعتی قم25% دوره های عمومی98/05/071400/05/071001/40477
15دانشگاه علوم پزشکی قم20% دوره های عمومی99/01/171400/01/1799/57/110
16دانشگاه علوم پزشکی قم10% دوره های تخصصی99/01/171400/01/1799/57/110
17دانشگاه فرهنگیان استان قم25% دوره های عمومی97/10/0199/10/0197/57/345الف
19دانشگاه قم25% دوره های عمومی98/04/101400/04/1098/57182الف
20دیوان محاسبات25% دوره های عمومی98/07/1599/07/1598/57/284الف
21دیوان محاسبات10% دوره های تخصصی98/07/1599/07/1598/57/284الف
22مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء-98/10/011401/10/01-
23ناجا20% دوره های آموزشی97/04/311400/12/2997/39/1032
2بنیادنخبگان استان قم10% خدمات درمانی99/05/3099/05/140199/57/245ص
4پارک علم و فناوری استان قم10% خدمات درمانی98/04/261401/04/262533س
6پردیس فارابی دانشگاه تهران10% خدمات درمانی98/03/131400/03/1398/57/145الف
11دانشگاه حضرت معصومه(س)10% خدمات درمانی98/03/121400/03/1298/57/143الف
13دانشگاه صنعتی قم10% خدمات درمانی98/05/071400/05/071001/40477
18دانشگاه قم10% خدمات درمانی98/04/101400/04/1098/57182الف
نمایش ۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.