تفاهم‌نامه‌های همکاری متقابل (تخفیف)


نمایش ۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.
ردیفنام دستگاه طرف قراردادتخفیف مصوبتاریخ شروع قراردادتاریخ پایان قرارداد
1اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم30% دوره های عمومی98/12/051400/12/05
3بنیادنخبگان استان قم20% دوره های آموزشی99/05/3099/05/1401
5پارک علم و فناوری استان قم25% دوره های آموزشی98/04/261401/04/26
7پردیس فارابی دانشگاه تهران25% دوره های عمومی98/03/131400/03/13
8جمکران10% دوره های تخصصی98/09/2099/09/20
9جمکران35% دوره های عمومی98/09/2099/09/20
10جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهیدبهشتی-98/04/241401/04/24
12دانشگاه حضرت معصومه(س)25% دوره های عمومی98/03/121400/03/12
14دانشگاه صنعتی قم25% دوره های عمومی98/05/071400/05/07
15دانشگاه علوم پزشکی قم20% دوره های عمومی99/01/171400/01/17
16دانشگاه علوم پزشکی قم10% دوره های تخصصی99/01/171400/01/17
17دانشگاه فرهنگیان استان قم25% دوره های عمومی97/10/0199/10/01
19دانشگاه قم25% دوره های عمومی98/04/101400/04/10
20دیوان محاسبات25% دوره های عمومی98/07/1599/07/15
21دیوان محاسبات10% دوره های تخصصی98/07/1599/07/15
22مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء-98/10/011401/10/01
23ناجا20% دوره های آموزشی97/04/311400/12/29
2بنیادنخبگان استان قم10% خدمات درمانی99/05/3099/05/1401
4پارک علم و فناوری استان قم10% خدمات درمانی98/04/261401/04/26
6پردیس فارابی دانشگاه تهران10% خدمات درمانی98/03/131400/03/13
11دانشگاه حضرت معصومه(س)10% خدمات درمانی98/03/121400/03/12
13دانشگاه صنعتی قم10% خدمات درمانی98/05/071400/05/07
18دانشگاه قم10% خدمات درمانی98/04/101400/04/10