اخبار مرکز شماره یک

صدور مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جهاد دانشگاهی واحد استان قم

صدور مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جهاد دانشگاهی واحد استان قم

سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم از صدور مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی این واحد از سوی مرکز مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت خبر داد .

ادامه مطلب
آشنایی با قوانین و مقررات تخلفات اداری

آشنایی با قوانین و مقررات تخلفات اداری

دستگاه اداری دولت بایستی تابع مقررات و قواعد حقوقی دقیقی باشد تا در صورت تعرض به منافع اشخاص، حدود دستگاه‌های دولت و اشخاص مشخص شود و علم به این حدود و حقوق دولت و سازمان‌ها و اشخاص خصوصی مانع از تضییع حقوق افراد می‌شود. همچنین آشنایی با چگونگی اعمال حقوق اداری از ضرورت‌های برگزاری این موضوع در قالب یک دوره آموزشی می‌باشد.

ادامه مطلب
آشنایی با قوانین و مقررات حمایت از طرح‌های صنعتی

آشنایی با قوانین و مقررات حمایت از طرح‌های صنعتی

حمایت از طرح‌های صنعتی در کنار حمایت از علائم تجاری و اختراعات همواره جزء مهمترین فاکتورهای حمایتی مالکیت فکری و دستیابی کشور به جایگاه مناسب و استانداردهای مالکیت فکری می‌باشد و به خصوص فقدان قوانین مصرح و مشخص در این زمینه، ضرورت افزایش آگاهی‌های عمومی و حقوقی در مورد نظام حقوقی حمایت از این طرح‌ها را بیشتر نشان می‌دهد، بنابراین با برگزاری این دوره، شیوه‌های چگونگی استفاده از قوانین و مقررات موجود شفاف و مشخص می‌شود.

ادامه مطلب
حمایت حقوقی از اختراعات

حمایت حقوقی از اختراعات

فقدان آگاهی‌های عمومی و بینش حقوقی در زمینه‌های مالکیت فکری در سطح دانشجویان، مخترعان و پژوهشگاه‌ها و ماهیت نظام حمایت از اختراعات در دستیابی به رشد و توسعه صنعتی کشور و بدست آوردن جایگاه مناسب از ضرورت‌های برگزاری دوره می‌باشد.

ادامه مطلب
آشنایی با حقوق مالکیت ادبی و هنری

آشنایی با حقوق مالکیت ادبی و هنری

زندگی در عصر ارتباطات با پیچیدگی و ویژگی‌های خاص خودش که هر لحظه نیز افق‌های تازه‌ای برای آن گشوده می‌شود، اهمیت توجه به این حقوق و هماهنگی و آگاهی با قوانین بین المللی مربوط به آن، نه فقط به خاطر حقوق خود مؤلفان بلکه به خاطر سرنوشتی که آثار ادبی و هنری برای ملت‌ها و تمدن‌ها رقم می‌زنند، کارکرد فوق العاده‌ای پیدا کرده است که غفلت از آن برای کشورها می‌تواند خسارت‌بار باشد. مسأله بازنگری در قوانین موجود و مسأله پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، سال‌هاست که موضوع بحث مراجع حقوقی، مجلس و دیگر نهادهای مرتبط می‌باشد و تحقیق و پژوهش در این زمینه مطمئناً برای آنها مثمر ثمر خواهد بود چرا که مشکلات پنهان و نقایص پوشیده قوانین موجود و عواقب پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی از این طریق بیشتر آشکار شده و این مراجع با شناخت بیشتری می‌توانند تصمیم گیری کنند. از طرف دیگر هنرمندان و مؤلفان نیز که از آگاهی چندانی از حقوق و اختیارات خود ندارند از این طریق می‌توانن به حقوق خود و روش‌های حفاظت از آن‌ها بیشتر آشنا شوند.

ادامه مطلب
حقوق تضمین‌های بانکی

حقوق تضمین‌های بانکی

امروزه ضمانت‌نامه مهمترین ابزار برای تضمین اجرای صحیح، به موقع و کامل انواع قراردادها و معاملات داخلی و خارجی است. آشنایی با ضمانت نامه‌ها به ویژه ضمانت نامه‌های بانکی برای کلیه مدیران و کارشناسان بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی اعم از تولیدی، بازرگانی و مالی نه تنها یک ضرورت بلکه یک نیاز اساسی و مبرم می‌باشد.

ادامه مطلب
حقوق بیمه

حقوق بیمه

بیمه به عنوان یکی از ابزارهای تأمین آرامش نیاز اساسی جامعه صنعتی است. زیرا از یک سو پیشرفت صنعت و کاربرد ابزارهای صنعتی عملاً باعث افزایش خطر و خسارت شده است. از سوی دیگر مسئولیت مدنی نیز هر روز پیچیده‌تر از روز پیش شده و به موازات آن در جهت مقابله با خطرات و خسارات و پاسخ‌گویی به مسئولیت‌ها، قلمرو بیمه در زمینه‌های مختلف گسترش یافته است. از آنجا که قواعد حقوق حاکم بر بیمه در کشور ما تا حد زیادی مبهم است، برگزاری چنین دوره‌ای برای آشنایی بیشتر با این قواعد ضرورت دارد.

ادامه مطلب
حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست

حقوق محیط‌ زیست با وجود سابقه‌ای کم‌تر از ۳۰ سال و نوپایی در بین گرایش‌های علم حقوق، در سال‌های اخیر توسعه‌ قابل ملاحظه‌ای یافته است. قوانین زیست‌محیطی به عنوان ابزاری مهم برای دست‌یابی به منافع و مدیریت توسعه پایدار مورد تأکید است. با وجود این تحول سریع، هنوز مشکلات بسیاری در چگونگی اجرای اقدامات قانونی باقی است. این مبحث حقوقی در تعیین خط مشی‌ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و استفاده عاقلانه از منابع طبیعی مؤثر بوده، موجب افزایش دانش مخاطبان مرتبط می‌شود.

ادامه مطلب