دفتر تلفن مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی استان قم

 


دفتر معاونت آموزشی:

025-37832878

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره یک:

025-32918108
025-32918109

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات):

025-31654

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی):

025-7748713
025-7732504

 


دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد استان قم:

025-32852552

 


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه قم (برادران):

025-32853335

 


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه قم (خواهران):

025-32852306

 


جهاددانشگاهی شعبه پردیس فارابی دانشگاه تهران:

025-36644996

 


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه حضرت معصومه (س)

 

کلید واژه ها: دفتر تلفن مرکز آموزش هنر مرکز آموزش زبان مرکز آموزش کامپیوتر مرکز آموزش فنی مهندسی مرکز آموزش علوم انسانی مرکز آموزش نویسندگی جهاد دانشگاهی استان قم