تکنسین داروخانه پیشرفته Pharmacy Technician Advanced

۰۵ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۱۸ دوره های جدید اخبار مرکز شماره دو
تعداد بازدید:۵۹۶
مقدمه: نظر به تخصصی بودن حرفه نسخه پیچی در داروخانه و عضویت این افراد در تیم درمانی گروه پزشکی و داروسازی، آشنایی تخصصی تر و کاملتر شاغلین به کار در داروخانه ها و ارائه خدمات دارویی بسیار کارساز و با بهره وری بالاتری خواهد بود. لازم به ذکر است اکثر نسخه پیچ های فعلی داروخانه ها بدون آموزش و به صورت تجربی فعال هستند.
تکنسین داروخانه پیشرفته Pharmacy Technician Advanced

هدف:
توانمندسازی فراگیران در زمینه ارائه خدمات دارویی در داروخانه

شرایط پذیرش:

دوره آموزشی مورد نظر برای کارآموزانی که دوره مقدماتی تکنسین داروخانه را با موفقیت گذرانده اند و یا به مدت حداقل یکسال اشتغال به کار در داروخانه دارند، برنامه ریزی شده است.

تواناییهای فراگیر در پایان دوره:

-گروه های درمانی و فارماکلوژیک داروها را نام برده و هر یک را شرح دهد.
-اندامها و دستگاههای بدن انسان را تشخیص داده و مختصرا توضیح دهد.
-داروهای خارجی پر مصرف را بیان کند.
-ملاکهای رژیم غذایی را ذکر کند.
-خواص درمانی برخی از گیاهان دارویی پر مصرف را شرح دهد.
-تجهیزات ارتوپدی و موارد کاربرد آنها را توضیح دهد.
-فرآوردههای جالینوسی و نحوه ترکیب آنها را انجام دهد.
-اصول فنون فروشندگی و ارتباط عمومی را شرح دهد.
-ثبت نسخ با نرم افزار در داروخانه را انجام دهد.
-برخی از بیماریهای عمومی پر مراجعه را توضیح دهد.
-اطلاعات داروئی را بیان کند.
-برخی از رفرنسهای دارویی را شناسایی کند.

 

منبع آموزشی:
ملی، تهران (۳۱۳۰) کتاب جامع نسخه پیچی داروخانه، انتشارات نواندیشان

 

کلید واژه ها: دوره های مرکز آموزش های تخصصی علوم پزشکیکارگروه مهارت های حرفه ای علوم پزشکی


نظر شما :