اخبار

ارزیابی ۶۷ نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی در جهاددانشگاهی قم جدید

ارزیابی و توسعه شایستگی ۶۷ نفر از پذیرفته شدگان دهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ویژه "سازمان امور مالیاتی" در مرکز آموزش های تخصصی شماره ۳ جهاددانشگاهی قم انجام شد.

ادامه مطلب
آغاز ارزیابی و توسعه شایستگی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی در قم

آغاز ارزیابی و توسعه شایستگی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی در قم جدید

ارزیابی و توسعه شایستگی پذیرفته شدگان دهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ویژه "سازمان امور مالیاتی" توسط کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی در مرکز آموزش های تخصصی شماره ۳ این نهاد از امروز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه به مدت ۴ روز آغاز شد.

ادامه مطلب