دوره های جدید

پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی

پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی

سیاست‌های دولت مبتنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی وافزایش سهم صادرات غیر نفتی و همچنین به دلیل سهم زیاد گل و گیاه زینتی و آپارتمانی در تجارت بین المللی سبب شده است تا کشت وکار این گیاهان به صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر بالا بودن پتانسیل منطقه در جهت تولید این گیاهان، ضرورت توجه به این رشته را بصورت تخصصی دو چندان می‌کند.

ادامه مطلب
اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

کشور پهناور ایران از نظر اقلیم جزء مناطق خشک و نیمه خشک است و کمبود آب عمده ترین عامل محدودکننده توسعه کشاورزی ایران به شمار می‌رود. از طرف دیگر، بخش اعظمی از خاک کشور نیز فاقد توان لازم برای تولید بهینه برخی از محصولات است. اگر شرایط مطلوب برای رشد فراهم باشد، در کنار مدیریت‌های صحیح باغبانی، سیستم‌های هیدروپونیک می‌تواند در مناطقی با اقلیم و خاک نامناسب، کیفیت خوب و عملکردهای بالایی فراهم کند.

ادامه مطلب
مدیریت گلخانه

مدیریت گلخانه

کشور ما از لحاظ جغرافیایی بر روی کمربند مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و بخش اعظم مصرف آب در کشور به کشت های سنتی که با سیستم های کم بهره آبیاری می شوند اختصاص دارد، لذا کشت گلخانه ای محصولات کشاورزی به لحاظ مدیریت مصرف آب از اهمیت ویژهای برخوردار است.

ادامه مطلب
مدیریت چمن

مدیریت چمن

چمن کاری یکی از کاربردی ترین گرایش‌های مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز است .از چمن به عنوان زمینه اصلی فضای سبز شهری، بوستان‌ها، بلوارها، زمین‌های ورزشی، فرودگاه‌ها، فضای سبز خانگی و... استفاده می‌شود. چمن، علاوه بر زیبایی ظاهری، نقش مؤثری در تلطیف هوای محیط و جذب آلودگی‌های معلق در هوا، مخصوصاً در شهرهای بزرگ دارد. از سوی دیگر، دانش‌آموختگان کشاورزی با وجود گذراندن واحدهای آموزشی بسیار، حتی در گرایش باغبانی و چمنکاری، مدیریت چمن را به نحو مطلوبی فرا نمی‌گیرند. برگزاری این دوره می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و بهبود کشت چمن داشته باشد.

ادامه مطلب
آشنایی با قوانین و مقررات تخلفات اداری

آشنایی با قوانین و مقررات تخلفات اداری

دستگاه اداری دولت بایستی تابع مقررات و قواعد حقوقی دقیقی باشد تا در صورت تعرض به منافع اشخاص، حدود دستگاه‌های دولت و اشخاص مشخص شود و علم به این حدود و حقوق دولت و سازمان‌ها و اشخاص خصوصی مانع از تضییع حقوق افراد می‌شود. همچنین آشنایی با چگونگی اعمال حقوق اداری از ضرورت‌های برگزاری این موضوع در قالب یک دوره آموزشی می‌باشد.

ادامه مطلب
آشنایی با قوانین و مقررات حمایت از طرح‌های صنعتی

آشنایی با قوانین و مقررات حمایت از طرح‌های صنعتی

حمایت از طرح‌های صنعتی در کنار حمایت از علائم تجاری و اختراعات همواره جزء مهمترین فاکتورهای حمایتی مالکیت فکری و دستیابی کشور به جایگاه مناسب و استانداردهای مالکیت فکری می‌باشد و به خصوص فقدان قوانین مصرح و مشخص در این زمینه، ضرورت افزایش آگاهی‌های عمومی و حقوقی در مورد نظام حقوقی حمایت از این طرح‌ها را بیشتر نشان می‌دهد، بنابراین با برگزاری این دوره، شیوه‌های چگونگی استفاده از قوانین و مقررات موجود شفاف و مشخص می‌شود.

ادامه مطلب
حمایت حقوقی از اختراعات

حمایت حقوقی از اختراعات

فقدان آگاهی‌های عمومی و بینش حقوقی در زمینه‌های مالکیت فکری در سطح دانشجویان، مخترعان و پژوهشگاه‌ها و ماهیت نظام حمایت از اختراعات در دستیابی به رشد و توسعه صنعتی کشور و بدست آوردن جایگاه مناسب از ضرورت‌های برگزاری دوره می‌باشد.

ادامه مطلب
آشنایی با حقوق مالکیت ادبی و هنری

آشنایی با حقوق مالکیت ادبی و هنری

زندگی در عصر ارتباطات با پیچیدگی و ویژگی‌های خاص خودش که هر لحظه نیز افق‌های تازه‌ای برای آن گشوده می‌شود، اهمیت توجه به این حقوق و هماهنگی و آگاهی با قوانین بین المللی مربوط به آن، نه فقط به خاطر حقوق خود مؤلفان بلکه به خاطر سرنوشتی که آثار ادبی و هنری برای ملت‌ها و تمدن‌ها رقم می‌زنند، کارکرد فوق العاده‌ای پیدا کرده است که غفلت از آن برای کشورها می‌تواند خسارت‌بار باشد. مسأله بازنگری در قوانین موجود و مسأله پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، سال‌هاست که موضوع بحث مراجع حقوقی، مجلس و دیگر نهادهای مرتبط می‌باشد و تحقیق و پژوهش در این زمینه مطمئناً برای آنها مثمر ثمر خواهد بود چرا که مشکلات پنهان و نقایص پوشیده قوانین موجود و عواقب پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی از این طریق بیشتر آشکار شده و این مراجع با شناخت بیشتری می‌توانند تصمیم گیری کنند. از طرف دیگر هنرمندان و مؤلفان نیز که از آگاهی چندانی از حقوق و اختیارات خود ندارند از این طریق می‌توانن به حقوق خود و روش‌های حفاظت از آن‌ها بیشتر آشنا شوند.

ادامه مطلب
حقوق تضمین‌های بانکی

حقوق تضمین‌های بانکی

امروزه ضمانت‌نامه مهمترین ابزار برای تضمین اجرای صحیح، به موقع و کامل انواع قراردادها و معاملات داخلی و خارجی است. آشنایی با ضمانت نامه‌ها به ویژه ضمانت نامه‌های بانکی برای کلیه مدیران و کارشناسان بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی اعم از تولیدی، بازرگانی و مالی نه تنها یک ضرورت بلکه یک نیاز اساسی و مبرم می‌باشد.

ادامه مطلب