کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی The First Aid And Emergency Medicine

۰۷ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۲۰ دوره های جدید اخبار مرکز شماره دو
تعداد بازدید:۴۶۱۷
مقدمه: در کشورهای پیشرفته، آموزش مستمر کمکهای اولیه به گروههای مختلف جامعه، امری بدیهی و معمول است. در کشور ما با توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله و نیز سکته های قلبی و مغزی از یک سو و احتمال تأخیر نیروهای خبره امدادی در محل حادثه برگزاری دورهای در زمینه آموزش کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی را با هدف کاهش آسیبهای ناشی از حادثه ضرورت میبخشد.
کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی The First Aid And Emergency Medicine

اهداف:

افزایش سطح دانش و تواناییهای افراد جامعه درباره کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی. فراهم آوردن بستری مناسب برای افزایش سطح سلامت در جامعه

شرایط پذیرش:

تمامی افراد جامعه با برخورداری از سواد خواندن و نوشتن و آشنایی نسبی با ساختمان و عملکرد بدن انسان میتوانند در این دوره آموزشی کوتاه مدت شرکت کنند.

تواناییهای فراگیر در پایان دوره:
-فراگیر میتوانند تا حضور کادر درمانی در صحنه حادثه، اقدامات اولیه را به منظور نجات جان مصدوم را به کارگیرد.

 

شرایط برگزاری دوره آموزشی:

-متناسب با مباحث هر فصل از وسایلی چون، دستگاه اندازه گیری فشارخون، دماسنج،مانکن CPR ،
-مولاژ و مانکنهای مورد نیاز جهت انجام تزریقات، انواع برانکارد، انواع آتل و... استفاده میشود.
-به منظور برگزاری کار بالینی ملزم به انعقاد تفاهم نامه با بیمارستان و یا یک مرکز درمانی میباشد.
-حضور حداقل یک نفر کارشناس حوزه علوم پزشکی که به تأیید اداره کل برنامه ریزی و توسعه آموزش برسد.

 

توجه:
لازم به ذکر است که علاوه بر زمان در نظر گرفته شده جهت آموزش تئوری و عملی دوره، ۵۸ ساعت
کار بالینی در محیط کار، جهت آشنایی هر چه بیشتر فراگیران با نحوه صحیح برخورد با فوریت های
پزشکی و انجام اقدامات لازم در نظر گرفته شده است.


منبع آموزشی:
-جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران (۳۱۸۰)، کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی،

-تهران: معاونت
-آموزشی واحد علوم پزشکی تهران

 

کلید واژه ها: دوره های مرکز آموزش های تخصصی علوم پزشکی کارگروه طب فراگیر


( ۱۳ )

نظر شما :