تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی Reception Personel Training For Medical Lab

۰۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ کد : ۱۲۱ دوره های جدید اخبار مرکز شماره دو
تعداد بازدید:۶۵۹۸
مقدمه: آزمایشگاه تشخیص طبی یکی از ارکان های مهم در تشخیص و درمان بیماریها محسوب می شود و نقش ویژه ای در وضعیت سلامت افراد دارد لذا ساده ترین امور در آن بعنوان مسائل فنی تلقی می شود و نیازمند آموزش های اولیه می باشد. یکی از بخش های مهم در آزمایشگاه بخش پذیرش و جوابدهی است که می تواند نقش مهمی در جلوگیری از بسیاری خطاهای آزمایشگاهی داشته باشد از آنجا که متصدیان پذیرش آزمایشگاه‌ها شغل خود را بطور تجربی فرا می گیرند، این دوره را جهت ارتقای وضعیت خدمات این بخش تدوین نموده ایم.
تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی Reception Personel Training For Medical Lab

هدف:
آشنایی و توانمند سازی فراگیران در پذیرش جوابدهی آزمایشات و کلیه امور مرتبط با پذیرش و آزمایشگاه تشخیص طبی.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت برای افراد علاقه مند به فعالیت در آزمایشگاه تشخیص طبی در نظر گرفته شده است.

تواناییهای فراگیران در پایان دوره:

-بخشهای مختلف آزمایشگاه را تشخیص دهد.
-تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه را شناسایی کند.
-نکات مورد نظر در آزمایشات را شرح دهد.
-اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه را بیان کند.
-شیوه ارتباط با بیمار را بیان کند.
-نحوه نمونه گیری را شرح دهد.
-قوانین بیمه را توضیح دهد.

 

فصل اول: دورههای آموزشی عمومی

-اصول مستند سازی را بیان کند.
-روش کار با کامپیوتر و نرم افزار آزمایشگاه را توضیح دهد.
-اصول طبقه بندی مدارک و اسناد پزشکی در آزمایشگاه را شرح دهد.
-روش تهیه و تنظیم گزارش مالی در آزمایشگاه را به درستی توضیح دهد

شرایط برگزاری دوره:
-متناسب با سرفصلهای علمی ارائه شده نیاز به تجهیزاتی چون و موارد مصرفی مورد نیاز میباشد.
-حضور حداقل یک نفر کارشناس حوزه علوم پزشکی که به تایید دفتر برنامه ریزی و توسعه آمیوزش
برسد.

- تدوین کننده: آنژیلا عطایی پیرکوه، ابراهیم کلانتر واحد علوم پزشکی ایران
- ۱۳/۴۴/ تأیید کننده: گروه تخصصی آموزشی علوم پزشکی

 

کلید واژه ها: دوره های مرکز آموزش های تخصصی علوم پزشکی کارگروه مهارت های حرفه ای علوم پزشکی


( ۴۳ )

نظر شما :