تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی Reception Personel Training For Medical Lab

۰۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ کد : ۱۲۱ دوره های جدید اخبار مرکز شماره دو
تعداد بازدید:۱۱۳۵
مقدمه: آزمایشگاه تشخیص طبی یکی از ارکان های مهم در تشخیص و درمان بیماریها محسوب می شود و نقش ویژه ای در وضعیت سلامت افراد دارد لذا ساده ترین امور در آن بعنوان مسائل فنی تلقی می شود و نیازمند آموزش های اولیه می باشد. یکی از بخش های مهم در آزمایشگاه بخش پذیرش و جوابدهی است که می تواند نقش مهمی در جلوگیری از بسیاری خطاهای آزمایشگاهی داشته باشید از آنجا که متصدیان پذیرش آزمایشگاهها شغل خود را بطور تجربی فرا می گیرند . این دوره را جهت ارتقای وضعیت خدمات این بخش تدوین نموده ایم.
تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی Reception Personel Training For Medical Lab

هدف:
آشنایی و توانمند سازی فراگیران در پذیرش جوابدهی آزمایشات و کلیه امور مرتبط با پذیرش و آزمایشگاه تشخیص طبی.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت برای افراد علاقه مند به فعالیت در آزمایشگاه تشخیص طبی در نظر
گرفته شده است.

تواناییهای فراگیران در پایان دوره:

-بخشهای مختلف آزمایشگاه را تشخیص دهد.
-تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه را شناسایی کند.
-نکات مورد نظر در آزمایشات را شرح دهد.
-اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه را بیان کند.
-شیوه ارتباط با بیمار را بیان کند.
-نحوه نمونه گیری را شرح دهد.
-قوانین بیمه را توضیح دهد.

 

فصل اول: دورههای آموزشی عمومی

-اصول مستند سازی را بیان کند.
-روش کار با کامپیوتر و نرم افزار آزمایشگاه را توضیح دهد.
-اصول طبقه بندی مدارک و اسناد پزشکی در آزمایشگاه را شرح دهد.
-روش تهیه و تنظیم گزارش مالی در آزمایشگاه را به درستی توضیح دهد

شرایط برگزاری دوره:
-متناسب با سرفصلهای علمی ارائه شده نیاز به تجهیزاتی چون و موارد مصرفی مورد نیاز میباشد.
-حضور حداقل یک نفر کارشناس حوزه علوم پزشکی که به تایید دفتر برنامه ریزی و توسعه آمیوزش
برسد.

- تدوین کننده: آنژیلا عطایی پیرکوه، ابراهیم کلانتر واحد علوم پزشکی ایران
- ۱۳/۴۴/ تأیید کننده: گروه تخصصی آموزشی علوم پزشکی

 

کلید واژه ها: دوره های مرکز آموزش های تخصصی علوم پزشکیکارگروه مهارت های حرفه ای علوم پزشکی


نظر شما :