کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

۰۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۹ کد : ۱۳۰ دوره های جدید اخبار مرکز شماره دو
تعداد بازدید:۴۸۱۲
در کشورهای پیشرفته، آموزش مستمر کمکهای اولیه به گروههای مختلف جامعه، امری بدیهی و معمول است. در کشور ما با توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله و نیز سکته های قلبی و مغزی از یک سو و احتمال تأخیر نیروهای خبره امدادی در محل حادثه برگزاری دوره ای در زمینه آموزش کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی را با هدف کاهش آسیبهای ناشی از حادثه ضرورت می بخشد.
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

اهداف:

افزایش سطح دانش و توانای های افراد جامعه درباره کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی. -

فراهم آوردن بستری مناسب برای افزایش سطح سلامت در جامعه.

 

شرایط پذیرش:

تمامی افراد جامعه با برخورداری از سواد خواندن و نوشتن و آشنایی نسبی با ساختمان و عملکرد بدن انسان میتوانند در این دوره آموزشی کوتاه مدت شرکت کنند.

 

تواناییهای فراگیر در پایان دوره:

فراگیر میتوانند تا حضور کادر درمانی در صحنه حادثه، اقدامات اولیه را به منظور نجات جان مصدوم را به کارگیرد.

 

شرایط برگزاری دوره آموزشی:

متناسب با مباحث هر فصل از وسایلی چون، دستگاه اندازه گیری فشیارخون، دماسنج، مانکنCPR مولاژ و مانکن های مورد نیاز جهت انجام تزریقات، انواع برانکارد، انواع آتل و... استفاده میشود.

به منظور برگزاری کار بالینی ملزم به انعقاد تفاهم نامه با بیمارستان و یا یک مرکز درمانی میباشد.

حضور حداقل یک نفر کارشناس حوزه علوم پزشکی که به تأیید اداره کل برنامه ریزی و توسعه آموزش برسد.

 

 

کلید واژه ها: دوره های مرکز آموزش های تخصصی علوم پزشکی کارگروه طب فراگیر


( ۲۲ )

نظر شما :