ویراستاری تکمیلی

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۰۲ کد : ۱۳۹ دوره های جدید اخبار مرکز شماره یک
تعداد بازدید:۳۹۰
با توجه به اهمیت درست نویسی در انتقال مطالب، به ویژه مطالب علمی و با عنایت به این که لازم است دانشجویان در مقاطع ارشد و دکترا پایان نامه ارائه کنند، برگزاری دوره روش نویسندگی و ویرایش ضروری می نماید.
ویراستاری تکمیلی

-اهداف برگزاری دوره:

آشنا شدن بیشتر دانشجویان با روش نویسندگی، درست نویسی و علائم سجاوندی و پرهیز از به کار بردن واژگان غلط و نیز آشنایی با انواع نثرها و آرایه های ادبی و صنایع ادبی- آشنایی اجمالی با دستور زبان فارسی.
علاوه بر اینها آشنایی با طرح نویسی، فرضیه و پیکره یک تحقیق علمی و تنظیم پاورقی و منابع آخرمتن از اهداف این دوره آموزشی است.

- توانایی‌های مورد انتظار فراگیران در پایان دوره:
نوشتن یک مقاله که هم از لحاظ متن و ویرایش فنی و ساختاری و هم از لحاظ پیکره مقالات علمی مناسب باشد.
 

کلید واژه ها: کارگروه علوم انسانی دوره های مرکز آموزش های تخصصی هنر و علوم انسانی


نظر شما :