تربیت بازرس اصناف

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۵ کد : ۱۵۱ دوره های جدید اخبار مرکز شماره یک
تعداد بازدید:۶۸
آموزش بازرسان صنوف جهت کنترل برنامه‌های نظام توزیع کشور و شناخت بایدها و نبایدها به منظور حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با برنامه‌ها، استاندارد‌ها و اصلاح انحراف‌های احتمالی در قالب ساختار نظارتی وضع شده، از جمله ضرورت‌های برگزاری این دوره می‌باشد.
تربیت بازرس اصناف

اهداف:
- جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در مورد عملکرد سیستم توزیع.
- تجزیه و تحلیل اطلاعات و مقایسه عملکرد صنوف با قوانین و معیارهای حاکم بر اصناف و تشخیص مغایرت‌ها.
- پیش‌بینی راه‌های اصلاح مغایرت‌ها.

شرایط پذیرش:
- این دوره آموزشی کوتاه مدت برای کلیه کارکنان بازرسی در نظر گرفته شده است. شرط لازم برای گذراندن این دوره، داشتن مدرک دیپلم است.

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره:
- آشنایی با اصول و مبانی بازرسی.
- برخورد علمی و اصلاح‌گرانه با صنوف.
- آشنایی با معیارها، ضوابط و قدرت تشخیص انحراف.
- ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل و علت بروز نواقص و انحراف‌ها به جای پرداخت به معلول.

 

کلید واژه ها: کارگروه ضمن خدمتدوره های مرکز آموزش های تخصصی هنر و علوم انسانی


نظر شما :