ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۰ کد : ۱۵۸ دوره های جدید اخبار مرکز شماره یک
تعداد بازدید:۳۵۰۴
۹۳ درصد ارتباطات میان افراد را ارتباطات غیرکلامی یا زبان بدن شکل می‌دهد و از طریق بیان چهره، چشم، حرکات دست، پا، نحوه ایستادن، نشستن، راه‌ رفتن و ... علائم و نمادهایی رمزگذاری و به مخاطب منتقل می‌شود. مهارت در این رمزگشایی می‌تواند اثربخشی و کارآیی ارتباطات بین افراد را بهبود بخشد. از طرفی یکی از مهم‌ترین خصوصیات انسان که او را نسبت به سایر موجودات برتری می‌دهد قدرت تکلم و سخن گفتن اوست. او می‌تواند با به کارگیری کلمات و جملات احساسات و نیات درونی‌اش را بیان کند و دیگران را از آن آگاه نماید. از طرفی خواسته یا نوخواسته در فضایی که آن را سکوت و خاموشی می‌نامیم تنها با زبان بدن و اجزای آن خوانده می‌شود، به خوبی احساسی را انتقال داده یا معنای کلامی را تغییر دهد. بنابراین بکارگیری این دو زبان در یک جهت و راستا می‌تواند به خوبی در بیان هیجانات، عواطف و احساسات به کار رود.
ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن

اهداف:
- یافتن چگونگی برقراری ارتباط فردی مؤثر از دیدگاه زبان بدن (ارتقا کارایی و اثربخشی درارتباطات).
- شناخت مهارت‌های ارتباطات انسانی و مدیریت اثرگذاری بر دیگران.
- تجزیه و تحلیل و کالبدشناسی یک برخورد از طریق آشنایی با انواع مختلف اندام‌های انسانی که ارتباطات غیر کلامی از آنها بروز پیدا می‌کند.
- نمایش قدرت و دریافت صحیح اطلاعات غیرکلامی از دیگران (طرف مقابل).
- شیوه‌های رمزگذاری و رمزگشایی در ارتباطات غیرکلامی (مبتنی بر هنجارشناسی بومی).

شرایط پذیرش:
- این دوره آموزشی کوتاه مدت برای مدیران، بازاریابان و کلیه علاقه‌‌مندان در نظر گرفته شده است. شرط لازم برای گذراندن این دوره، داشتن مدرک دیپلم است.

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره:
- مباحث مهم ارتباط مؤثر بین فردی از دیدگاه زبان بدن را در کنار فنونی مثل مذاکره، بازاریابی و فروش و مهارت‌های ارتباطی بشناسند و بکارببرند.
 

 

کلید واژه ها: کارگروه ضمن خدمت دوره های مرکز آموزش های تخصصی هنر و علوم انسانی


( ۳ )

نظر شما :