مهارت‌های ارتباط بین فردی

۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۸ کد : ۱۶۲ دوره های جدید اخبار مرکز شماره یک
تعداد بازدید:۲۸۷۷
حجم عمده‌ای از وقت انسان‌ها، در اغلب مشاغل، صرف ارتباط‌های بین فردی می‌شود. نتایج حاصل از یک بررسی نشان می دهد که۸۰ درصد از وقت مدیران کشور، صرف ارتباط می‌شود. افزایش مهارت‌های ارتباطی بین فردی که نتیجه‌اش کاهش ارتباط‌های مخرب (پرخاش‌گری، سلطه‌گری و کم‌رویی) و افزایش ارتباط‌های سازنده ( قاطعیت در قالب صداقت، صراحت و احترام متقابل) خواهد بود، در ارتقا‌ی اثربخشی عملکرد حرفه‌ای بسیار مهم است و پیامدهای آن افزایش انگیزه افراد برای پرکاری، وفاداری مثبت، حل بهتر تعارضات ارتباطی، تسهیل اثربخشی و کارایی در شبکه ارتباطات بین شخصی به صورت عمودی و افقی خواهد بود. تدارک دوره‌ای برای آموزش عملی مهارت‌های ارتباطی بین شخصی از این رو ضرورت دارد.
مهارت‌های ارتباط بین فردی

اهداف:
- افزایش مهارت‌های سازنده ارتباطی (شیوه حضور یاری‌بخش، هنر گوش دادن، پافشاری بر اهداف و توانایی گفتن).
- کاهش صفات مخرب (خودشیفتگی و مسئله قدرت‌طلبی در مدیریت).
- کاهش پرخاشگری، سلطه‌گری و کم‌رویی (به عنوان الگوهای ارتباطی).

شرایط پذیرش:
- گذراندن این دوره آموزشی به شرط داشتن مدرک دیپلم برای همه علاقه‌مندان مجاز است.

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره:
- استفاده عملی از مهارت‌های ارتباط بین فردی و گروهی.
 

کلید واژه ها: کارگروه ضمن خدمت دوره های مرکز آموزش های تخصصی هنر و علوم انسانی


نظر شما :