توسط کانون ارزیابی جهاددانشگاهی؛

ارزیابی شایستگی مدیران استان قم انجام شد

۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۱:۰۵ کد : ۲۰۵۶ دوره های جدید آزمون ها اخبار دسته اول اخبار عمومی
تعداد بازدید:۴۹۱
ارزیابی شایستگی مدیران عملیاتی و پایه دستگاه های اجرایی استان قم روز پنجشنبه ۲۶مردادماه در معاونت آموزش جهاددانشگاهی واحد قم انجام شد.
ارزیابی شایستگی مدیران استان قم انجام شد

به گزارش معاونت آموزش جهاددانشگاهی واحد استان قم، 14 نفر از مدیران استان قم، شیراز و تهران با حضور ارزیابان حرفه ای و صاحب صلاحیت جهاد دانشگاهی مورد ارزیابی شایستگی محور قرار گرفتند.
سرپرست معاونت آموزش جهاددانشگاهی واحد استان قم در حاشیه این برنامه، ضرورت و اهمیت جایگاه مدیریتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدیران سازمان ها باید دید جامع تری نسبت به سمت های مدیریتی داشته باشند.
محمد رستمی با بیان اینکه مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه مدنظر قرار گرفته است، افزود: رویکرد کانون ارزیابی و توسعه در حال حاضر برترین رویکرد ارزیابی محسوب می شود.
وی هدف از برگزاری این ارزیابی را، توسعه شایستگی استعدادهای مدیریتی و سنجش نیازمندی های آموزشی و توانمندسازی و حفظ نیروی انسانی عنوان کرد.
وی توجه به موضوع شایستگی در عرصه مدیریت را نیز قابل تامل دانست و ادامه داد: ارزیابی مدیران به سازمان ها کمک می کند تا  با بررسی شایستگی و مهارت های مدیران، به نیازها و الزامات آموزشی شخصی و شغلی آنها آگاه شود.
رستمی همچنین با تاکید بر حساسیت راس هرم هر سازمان، برخورداری مهارت های تخصصی و ویژگی های عمومی برای احراز شغل، توانایی و شایستگی های لازم را از مهمترین موارد تضمین موفقیت سازمان ها عنوان کرد.
لازم به ذکر است؛ کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران جهاددانشگاهی یکی از مراکز ارزیابی شایستگی سرمایه انسانی سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور می باشد.
ایجاد بسترمناسب برای تحقق اصل دانش گرایی، شایسته سالاری و حرفه ای گرایی مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب وارتقاء مدیران، فراهم نمودن ساز و کارهای مناسب برای شناسایی و توسعه ظرفیت ها، قابلیت ها و شایستگی های کارمندان مستعد احراز پست های مدیریت حرفه ای و افزایش انگیزه کارشناسان و کارمندان توانمند از طریق ایجاد فضای رقابتی و عادلانه در انتخاب و انتصاب به پست های مدیریت حرفه ای از جمله مهمترین اهداف کانون است.


( ۱ )

نظر شما :