مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه علوم پزشکی


برگزاری دوره مفاهیم اولیه طب سنتی (مزاج شناسی) در ماه مبارک رمضان
دوره آموزشی مفاهیم اولیه طب سنتی ( مزاج شناسی)

برگزاری دوره مفاهیم اولیه طب سنتی (مزاج شناسی) در ماه مبارک رمضان

مرکز علوم پزشکی جهاددانشگاهی اقدام به برگزاری دوره آموزشی مفاهیم اولیه طب سنتی ( مزاج شناسی ) که پایه تمام آموزشهای حیطه طب سنتی می باشد نموده. و پایان دوره پس از قبولی در آزمون پایانی ،گواهینامه قابل ترجمه از سوی جهاددانشگاهی واحد استان قم و انجمن طب سنتی قم به فراگیران اعطا میگردد.

ادامه مطلب