مطالب مرتبط با کلید واژه

فناوری اطلاعات


Windows Server ) MCSA )

Windows Server ) MCSA )

مقدمه: است. در واقع دوره آموزشی Microsoft یکی دیگر از راههای ورود به بازار شبکه، انتخاب دوره های به حساب میآید. Microsoft نقطه شروع شما برا ی کار در حوزه شبکه تحت برند شرکت MCSA را دانشجویان و نیز علاقه مندان ورود به بازار کار شبکه تشکیل میدهد و افراد MCSA مخاطبین دوره پس از سپری کردن این دوره از مهارت ها و دانش لازم برای پشتیبانی از زیرساخت های شبکه، برخوردار خواهند بود.

ادامه مطلب
دوره آموزش Network

دوره آموزش Network

مقدمه: را می توان تقریبا پیش نیاز تمامی دوره های مربوط به دوره (CompTIA Network Plus) ی ا +Network دوره دانست و بیشتر علاقه مندان ورود به حوزه شبکه باید در این دوره آموزشی Microsoft و دوره های Cisco های به گونه ای انجام شده است که بتواند مشتاقان به کار در حوزه شبکه را Network+ شرکت کنند. طراح ی دوره با پایه و اساس طراحی، پیکربندی و عیب یابی زیرساخت های متعلق به شبکه های بی سیم و با سیم آشنا سازد.

ادامه مطلب
برنامه نویسی نرم افزارهای تحت وب با استفاده از ( Net.ASP )

برنامه نویسی نرم افزارهای تحت وب با استفاده از ( Net.ASP )

مقدمه: کمتر کسـی امروزه از تأثیر اینترنت و ابررسانه وب در زندگی امروز بیخبر است. این رسانه در واقع رسانه برتر زمان ماسـت. شناخت این رسانه و نحوه ارائه اطلاعات با آن دانشی است که دیر یا زود جزء معلومات الزامی برای انســـان امروز خواهد بود و در آینده افرادی که با این دانش بیگانه باشـــند به نوعی بیســـواد محسوب خواهند شد.

ادامه مطلب
۳D MAX ( مقدماتی و پیشرفته)

۳D MAX ( مقدماتی و پیشرفته)

نرم افزار گرافیکی MAX ۳D برای شـــبیهســـازی احجام و متحرک ســـازی آنها مورد اســـتفاده قرار میگیرد. شـبیهسـازی یک حجم یا موضـوع ، شـامل ایجاد هندسـی آن در کامپیوتر و تعیین جنسـیت یا Material برای آن است. نرمافزار MAX ۳D امکانات وسیعی برای تعریف منابع نوری برای نورپردازی در خود دارد و دوربینهـا ی مجـازی آن ا مکـانـات ی مشـــابـه یـک دوربین واقعی در اختیار کاربر قرار میدهند. متحرک سازی تصاویر با کیفیتی قابل توجه وظیفه انتهایی این نرمافزار است.

ادامه مطلب
COREL DRAW

COREL DRAW

مقدمه: یک گرافیست به خاطر ایدههای بسیار گوناگونی که به ذهن میآورد، معمولاً نمیتواند تمامی نیازهای خود را با یک نرمافزار تأمین کند. Draw Corel از نرمافزارهایی است که هر هنرمندی مایل است به خاطر سهولت کار در محیط نرم افزار و قابلیتهای ویژهاش از آن استفاده کند.

ادامه مطلب
برنامه نویسی به زبان  ( C# NET ) مقدماتی و پیشرفته

برنامه نویسی به زبان ( C# NET ) مقدماتی و پیشرفته

مقدمه: محیط Net .که توســـط شـــرکت Microsoft ارائه شـــده دارای قابلیتهای فراوانی برای ایجاد برنامههای کـاربردی Windows و Web میباشـــد . و زبان #C که دارای قدرت و انعطافپذیری زیادی اســـت برای برنامهنویسی در این محیط مناسب میباشد.

ادامه مطلب
طراحی صفحات وب  (مقدماتی)

طراحی صفحات وب (مقدماتی)

مقدمه: با گسترش سریع شبکه اینترنت در جهان، اغلب شرکتهای خصوصی و مراکز دولتی نیازمند متخصصانی هســتند که وب ســایت مناســب آنها را طراحی و پشــتیبانی کنند. امروزه تقریباً تمامی کســب و کارهای کوچک و بزرگ دارای وبسایت هستند و برخی تنها فروش مجازی دارند.

ادامه مطلب
(مقدماتی ) MICROSOFT ACCESS

(مقدماتی ) MICROSOFT ACCESS

صــفحه گســتردهها با یک هدف کلی به عنوان نگارشهای الکترونیکی کاربرگهای کاغذی حســابداری اسـتفاده می شـوند. محاسبات سطری، ستونی ساده را به راحتی انجام می دهند. این برنامه طی دهه گذشته به طور موثری تکامل یافته و هم اکنون از جمله محصولات نرمافزاری است که به طور گسترده برای ورود و تجزیه و تحلیل دادهها استفاده میشود.

ادامه مطلب
MICROSOFT ACCESS (پیشرفته)

MICROSOFT ACCESS (پیشرفته)

مقدمه: با اســـتفاده از Access میتوان فرآیندهای ســـازمان را در قالب بانکهای اطلاعاتی طراحی نمود تا بتواند نیـ ازهـا ی ســـیســـتم مـد یریتی را برطرف نمایند همچنین با توجه به دادهای موجود در بانکهای اطلاعاتی، داشبورد مدیریتی در Access به مدیریت ارشد کمک فراوانی مینماید.

ادامه مطلب
نرم‌افزار مدیریت و رفرنس‌دهی منابع علم (Word)

نرم‌افزار مدیریت و رفرنس‌دهی منابع علم (Word)

مقدمه: امروزه یکی از چالش‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققین، دسته‌بندی و مدیریت منابع علمی نظیر مقالات و کتب مورد استفاده است. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان علاوه بر دسته‌بندی منابع علمی، به راحتی آنها را به عنوان مرجع یا منبع ذکر نمود. از جمله مزایای این نرم‌افزار نسبت به دیگر نرم‌افزارها می‌توان به رایگان بودن، دسته‌بندی بسیار سریع منابع علمی، جستجوی کلید واژه در متن و امکان اشتراک‌گذاری منابع علمی، ‌ساخت گروه‌های تحقیقاتی در محیط نرم‌افزار، ‌پایش و محدود کردن منابع علمی (با توجه به کلید واژه، نام نویسندگان، مجله منتشر شده و برچسب‌ها)، حاشیه‌نویسی و یادداشت‌برداری بر روی متن مقالات اشاره نمود.

ادامه مطلب
تحلیل شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای آن

تحلیل شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای آن

مقدمه: با توجه به گسترش روزافزون انواع مختلف رسانه‌های اجتماعی و بخصوص شبکه‌های اجتماعی مجازی، لزوم مطالعه و کسب شناخت نسبت به این پدیده‌ها و جذابیت‌ها و دلایل اقبال گسترده مخاطبان نسبت به آنها بیش از پیش نمایان است؛ بنابراین لازم است محققان و دست‌اندرکاران تحقیق و پژوهش در حوزه مطالعات اجتماعی، شناخت اولیه و مناسب نسبت به این پدیده‌های نسبتاً نوظهور کسب نمایند. لازم به ذکر است، علی‌رغم فقر تحقیقات علمی در حوزه شبکه‌های اجتماعی و هم‌چنین عدم وجود منابع فارسی متعدد در زمینه آموزش علمی تحلیل شبکه اجتماعی، رویکرد نظری و روش تحلیل شبکه اجتماعی مورد توجه علاقمندان دانشگاهی قرار گرفته است.

ادامه مطلب
MICROSOFT WORD

MICROSOFT WORD

مقدمه: نرم افزار WORD جزء نرم افزارهای پرکاربرد OFFICE اســت که برای تایپ و قالببندی، رســم جداول مختلف، کار با تصـاویر گرافیکی، صـفحه آرایی، ایجاد ادغام پسـتی و تایپ صفحات وب ، فرمول نویسی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب
MICROSOFT EXCEL

MICROSOFT EXCEL

مقدمه: صــفحه گســتردهها با یک هدف کلی به عنوان نگارشهای الکترونیکی کاربرگهای کاغذی حســابداری اسـتفاده می شـوند. محاسبات سطری، ستونی ساده را به راحتی انجام می دهند. این برنامه طی دهه گذشته به طور موثری تکامل یافته و هم اکنون از جمله محصولات نرمافزاری است که به طور گسترده برای ورود و تجزیه و تحلیل دادهها استفاده میشود.

ادامه مطلب
PHOTOSHOP ( مقدماتی و پیشرفته )

PHOTOSHOP ( مقدماتی و پیشرفته )

مقدمه: شـــاید به جرات بتوان گفت گرافیک یکی از عوامل توســـعه صـــنعتی و حتی تکامل هنر اســـت. هنر گرافیک کمک کرده است تا با شناخت تمایلات روحی و رفتاری انسانها ، حرکت اقتصادی و صنعتی جامعه جهت رشـد را پیدا کند ضـمن آنکه تصـورات و تجسمات و حتی خاطرات ذهنی انسان از جنبه گرافیک قویتر و مهمتر اســت و هر انســانی نا خودآگاه مایل اســت ذهن خود را با تصــویر پرکند و خاطرات خویش را بصورت تصویری ضبط کند و حتی در ذهن تصورات خویش را به صورت تصویر مجسم نماید. تمامی اینها اهمیت شناخت گرافیک و تاثیر آن در ذهن انسان را نمایان می سازد. در این راستا افزایش توان تولیدات گرافیکی با کمک سیستم های کامپیوتری و نرم افزارها مهم خواهد بود و نرم افزارهایی نظیر Photoshop برای کمک به انسـان در خلق سـریعتر آثار گرافیکی پا به عرصه وجود گذاشته اند .

ادامه مطلب