مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه گرافیک کامپیوتری


استفاده از Autocad ۲D & ۳D در طراحی دوبعدی و سه‌بعدی

استفاده از Autocad ۲D & ۳D در طراحی دوبعدی و سه‌بعدی

مقدمه: از مهم‌ترین دستورها و امکاناتی که در این نرم‌افزار تعبیه‌شده است، امکان استفاده از دستورات ویرایشی مختلف از قبیل Copy, Align و... در محیط ۳D و استفاده در خصوص احجام مدل شده در Autocad می‌باشد. این نرم‌افزار پس از Version‌های مختلف، در سال ۲۰۱۱ بااقتدار فراوان در زمینه‌های مختلف مدل‌سازی به بازار آمده و حالت‌های مختلف ترسیم Sold, Surface, Mesh و ایجاد انواع مختلف سطوحNurbes) Curve )را برگرفته و از مهم‌ترین قابلیت‌هایی که در این نرم‌افزار از سال ۲۰۰۸ میلادی به‌صورت حرفه‌ای موردبررسی قرار گرفت، قرارگیری متریال و امکان رندر گرفتن‌های مستقیم باقابلیت‌های مختلف ازجمله ماکت رندر، اسکچ رندر و (Real Rrender)رندرهای واقعی و نیز حتی ایجاد انیمیشن در Autocad است.

ادامه مطلب
۳D MAX ( مقدماتی و پیشرفته)

۳D MAX ( مقدماتی و پیشرفته)

نرم افزار گرافیکی MAX ۳D برای شـــبیهســـازی احجام و متحرک ســـازی آنها مورد اســـتفاده قرار میگیرد. شـبیهسـازی یک حجم یا موضـوع ، شـامل ایجاد هندسـی آن در کامپیوتر و تعیین جنسـیت یا Material برای آن است. نرمافزار MAX ۳D امکانات وسیعی برای تعریف منابع نوری برای نورپردازی در خود دارد و دوربینهـا ی مجـازی آن ا مکـانـات ی مشـــابـه یـک دوربین واقعی در اختیار کاربر قرار میدهند. متحرک سازی تصاویر با کیفیتی قابل توجه وظیفه انتهایی این نرمافزار است.

ادامه مطلب
COREL DRAW

COREL DRAW

مقدمه: یک گرافیست به خاطر ایدههای بسیار گوناگونی که به ذهن میآورد، معمولاً نمیتواند تمامی نیازهای خود را با یک نرمافزار تأمین کند. Draw Corel از نرمافزارهایی است که هر هنرمندی مایل است به خاطر سهولت کار در محیط نرم افزار و قابلیتهای ویژهاش از آن استفاده کند.

ادامه مطلب
PHOTOSHOP ( مقدماتی و پیشرفته )

PHOTOSHOP ( مقدماتی و پیشرفته )

مقدمه: شـــاید به جرات بتوان گفت گرافیک یکی از عوامل توســـعه صـــنعتی و حتی تکامل هنر اســـت. هنر گرافیک کمک کرده است تا با شناخت تمایلات روحی و رفتاری انسانها ، حرکت اقتصادی و صنعتی جامعه جهت رشـد را پیدا کند ضـمن آنکه تصـورات و تجسمات و حتی خاطرات ذهنی انسان از جنبه گرافیک قویتر و مهمتر اســت و هر انســانی نا خودآگاه مایل اســت ذهن خود را با تصــویر پرکند و خاطرات خویش را بصورت تصویری ضبط کند و حتی در ذهن تصورات خویش را به صورت تصویر مجسم نماید. تمامی اینها اهمیت شناخت گرافیک و تاثیر آن در ذهن انسان را نمایان می سازد. در این راستا افزایش توان تولیدات گرافیکی با کمک سیستم های کامپیوتری و نرم افزارها مهم خواهد بود و نرم افزارهایی نظیر Photoshop برای کمک به انسـان در خلق سـریعتر آثار گرافیکی پا به عرصه وجود گذاشته اند .

ادامه مطلب