آمادگی آزمون اِم اِس آرتی MSRT Preparation

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۰۱ دوره های جدید اخبار مرکز شماره چهار
تعداد بازدید:۵۷۷۳
در چند سال اخیر، به دلیل گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی، به ویژه دوره های دکتری، در داخل کشور و نقش قابل توجه زبان انگلیسی برای قبولی در این دوره ها، آزمون های مختلفی به منظور ارزشیابی توانمندی های زبان انگلیسی داوطلبین، در داخل کشور برگزار می شود. یکی از این آزمون ها (MSRT) است که به وسیله سازمان سنجش برگزار می شود. عنوان آزمون مخفف اسم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است. این آزمون مهارت های خواندن و درک مطلب، واژگان، درک مطلب شنیداری و گرامر را مورد ارزشیابی قرار می دهد. دوره آمادگی آزمون اِم اِس آرتی برای آماده سازی داوطلبین شرکت کننده در آزمون های تحصیلات تکمیلی داخل کشور برگزار می گردد.
آمادگی آزمون اِم اِس آرتی MSRT Preparation

دوره حاضر با هدف آشنا کردن داوطلبین با آزمون اِم اس آرتی و ارتقا مهارت های خواندن و درک مطلب و واژگان، درک مطلب شنیداری و گرامر زبان انگلیسی آنها برگزار می‌گردد.


شرایط پذیرش:
این دوره ویژه بزرگسالان می‌باشد و لازم است داوطلبین از آشنایی متوسط با مهارت های خواندن و درک مطلب، شنیدار و درک مطلب، واژگان و گرامر زبان انگلیسی برخوردار باشند.


ساختار آموزشی:
این دوره شامل یک ترم ۸۰ ساعته است که طی ۴۰ جلسه برگزار می‌شود.

 

نحوه ارزشیابی:
این دوره به ارزشیابی پایان ترم نیاز ندارد، اما در طول دوره، سرفصل‌های ارائه شده با استفاده از نمونه تست های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.


شرایط قبولی:

در این دوره قبولی مطرح نمی‌باشد.


منابع آموزشی:


1. Matthiesen, Steven J. (2017). Essential Words for the TOEFL (7 th ed.). Barron's Educational Series.
2. Bromberg, Murrey; Liebb, Julius; Traiger, Arthur )2012(. 504 Absolutely Essential Words. Barron’s.
3. Bromberg, Murrey; Gordon, Melvin )2013(; 1100 Words You Need To Know. Barron’s.
4. Haji Rostamloo, Q. (2015). Ph.D. TOEFL Made Simple. Tehran: Jihad-e Daneshgahi Publications.
5. Phillips, Deborah )2003. Longman Complete Course for the TOEFL Test. Longman.


 تدوین کننده: جهاددانشگاهی واحد گیلان و سازمان جهاددانشگاهی تهران
 تأیید کننده: گروه تخصصی آموزشی زبان‌های خارجی- ۲۲/۹/۶۹۳۹
 آخرین ویرایش: تابستان

 

 

کلید واژه ها: مرکز آموزش زبان دوره های مرکز آموزش های تخصصی زبان های خارجی کارگروه دوره های آمادگی آزمون های ملی و بین المللی


( ۷ )

نظر شما :