زبان فرانسه

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۰۲ دوره های جدید اخبار مرکز شماره چهار
تعداد بازدید:۵۳۰۵
زبان فرانسه با گذشته ای غنی و برجسته در زمینه های ادبی و فرهنگی از دیرباز مورد توجه دانش پژوهان و محققان بوده است. در دهه های اخیر گستردگی مراکز دانشگاهی در کشور فرانسه، خیل عظیمی از جوانان کشورمان را به سوی خود کشانده و هم اکنون بسیاری از دانشجویان کشورمان در این مراکز به کسب علوم مختلف مشغول هستند. از طرفی، بسیاری از منابع اصلی علوم، به زبان فرانسه نگاشته شده است که استفاده از آنها چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، مستلزم دانستن این زبان است.
زبان فرانسه

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان فرانسه (گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن) با تأکید ویژه بر مکالمه است.


شرایط پذیرش:
این دوره آموزشی برای بزرگسالان برگزار می شود. لازم است داوطلبین در صورت برخورداری از زمینه قبلی آموزش زبان فرانسه، در آزمون ورودی شرکت کرده و از سطح مربوطه به ادامه آموزش بپردازند.


ساختار آموزشی:
شامل ۱۲ ترم ۲۰ جلسه ای در برگیرنده ۴۰ ساعت آموزشی است که از سطح مقدماتی تا متوسط را پوشش میدهد.

نحوه ارزشیابی:
ارزشیابی فراگیران بر اساس آزمونهای میان ترم و پایان ترم کتبی، آزمون شفاهی پایان ترم، و عملکرد ترمی صورت میگیرد. سوالات امتحانی به گونه ای طراحی می شود که تمام مواد آموزشی در طول ترم از جمله بخش های شنیداری، نوشتاری، گفتاری، گرامر، لغت و تلفظ را شامل شود. با توجه به اهمیت مکالمه در دوره بزرگسالان، برگزاری امتحانات شفاهی از جایگاه ویژهای برخوردار است و ضرورت دارد با نهایدت دقت و حوصله انجام شود.


نحوه توزیع نمرات به شرح زیر است:
۴. میان ترم: ۱۵ امتیاز سوالات آزمون میان ترم واژگان، دستور زبان، تلفظ، خواندن و درک مطلب و شنیدار و درک مطلب را مورد ارزشیابی قرار میدهد.
۱. پایان ترم: ۱۰ امتیاز ۹۰ امتیاز از این آزمون مربدوط بده واژگان، دستور زبان، تلفظ، خواندن و درک مطلب و شنیدار و درک مطلب بوده و ۴۰ امتیاز دیگر مربوط به نوشتار میباشد که بر اساس مطلب و مقاله نوشته شده توسط زبان آموزان ارزشیابی میشود
۹. آزمون شفاهی و عملکرد در طول ترم: ۹۵ امتیاز

 

کلید واژه ها: مرکز آموزش زبان کارگروه دوره های عمومی زبان های غیر انگلیسی دوره های مرکز آموزش های تخصصی زبان های خارجی


( ۶ )

نظر شما :