زبان آلمانی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۰۳ دوره های جدید اخبار مرکز شماره چهار
تعداد بازدید:۴۲۵۱
گسترش ارتباطات در جهان، توسعه و پیشرفت علوم مختلف و ورود شبکه جهانی اینترنت به کلیه عرصه های اطلاعاتی و ارتباطی فراگیری زبانهای خارجی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. روند رو به رشد علوم مختلف و به تبع آن توسعه تکنولوژی و صنعت و نیاز دانشجویان بالاخص دانشجویان گروههای فنی به استفاده از منابع و مراجع و گذراندن دوره های تخصصی در کشورهای آلمانی زبان و بالاخره علاقه مندی شخصی فراگیران به آموختن زبان آلمانی حاکی از ضرورت برگزاری این دوره آموزشی است.
زبان آلمانی

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان آلمانی (گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن) با تأکید ویژه بر مکالمه این زبان است.


شرایط پذیرش:
این دوره آموزشی برای نوجوانان و بزرگساالن برگزار میشود. لازم است داوطلبین در صورت داشتن زمینه قبلی آموزش زبان آلمانی در آزمون ورودی test Einstufungs شرکت کرده و از سطح مورد نظر به ادامه یادگیری بپردازند.


ساختار آموزشی:
دوره زبان آلمانی شامل ۴۰ ساعت آموزشی است که طی ۱۲ ترم برگزار میگردد.

 

نحوه ارزشیابی:
ارزشیابی فراگیران بر اساس آزمونهای میان ترم و پایان ترم کتبی، آزمون شفاهی پایان ترم، و عملکرد ترمی صورت می گیرد. سوالات امتحانی به گونه ای طراحی می شود که تمام مواد آموزشی در طول ترم از جمله بخش های شنیداری، نوشتاری، گفتاری، گرامر، لغت و تلفظ را شامل شود. با توجه به اهمیت مکالمه در دوره بزرگسالان، برگزاری امتحانات شفاهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ضرورت دارد با نهایت دقت و حوصله انجام شود.


نحوه توزیع نمرات به شرح زیر است:
۴. میانترم: ۱۵ امتیاز سوالات آزمون میان ترم واژگان، دستور زبان، تلفظ، خواندن و درک مطلب و شنیدار و درک مطلب را مورد ارزشیابی قرار میدهد.
۱. پایان ترم: ۱۰ امتیاز ۹۰ امتیاز از این آزمون مربوط به واژگان، دستور زبان، تلفظ، خواندن و درک مطلب و شنیدار و درک مطلب بوده و ۴۰ امتیاز دیگر مربوط به نوشتار میباشد که بر اساس مطلب و مقاله نوشته شده توسط زبان آموزان ارزشیابی میشود.
۹. آزمون شفاهی و عملکرد در طول ترم: ۹۵ امتیاز.

 

کلید واژه ها: مرکز آموزش زبان کارگروه دوره های عمومی زبان های غیر انگلیسی دوره های مرکز آموزش های تخصصی زبان های خارجی


( ۶ )

نظر شما :