برنامه نویسی به زبان (JAVA) مقدماتی، پیشرفته

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۸:۱۳ کد : ۷۴ دوره های جدید اخبار مرکز شماره سه
تعداد بازدید:۲۴۷۱
مقدمه: جاوا یک زبان برنامه نویسـی شـی گرای است. نخستین بار توسط جیمز گاسلینگ در شرکت سان مایکرو سـیسـتمز ایجاد گردید. در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به++C اســت اما مدل شــی گرایی آســانتری دارد و از قابلیت های ســطح پایین کمتری پشــتیبانی میکند. ایده شـیءگرایی جاوا از زبان اســمال تاک گرفته شــدهاسـت. یکی از قابلیتهای بنیادین جاوا این اسـت که مدیریت حافظه را بطور خودکار انجام میدهد. ضـریب اطمینان عملکرد برنامههای نوشــته شــده به این زبان نسـبت به زبانهای نسـل اول C بالا اسـت. برنامههای جاوا به صـورت بایت کد (کامپایل) میشـوند و توسـط JVM) ماشـین مجازی جاوا) به کدهای ماشـین تبدیل و اجرا م یشوند. در صورت وجود JVM مانند سـایر زبانهای مبتنی بر آن که وابسـته به سـیسـتم عامل خاصی نیستند برنامههای نوشته شده به جاوا بر روی هر نوع سـیستم عامل و هرگونه وسیله الکترونیکی قابل اجرا میباشند. شعار جاوا (یکبار بنویس و هر جایی اجرا کن) (anywhere Run, once Write (است که به همین ویژگی اشاره دارد.
برنامه نویسی به زبان (JAVA)  مقدماتی، پیشرفته

هدف:
توانایی ساخت برنامه های (Application java (مختلف برای کاربردهای معمولی و استفاده در سیستمهای خبره.

شرایط پذیرش:
- گذراندن دوره مبانی کامپیوتر و ویندوز مقدماتی.
- گذراندن دوره برنامه نویسی به زبان ++C

تواناییهای فراگیران در پایان دوره:

- یادگیری تمامی جنبههای اصلی برنامهنویسی توسط این زبان برای کدنویسی در محیط NetBeans و دیگر محیط های مربوط به این زبان.
- ایجاد برنامههای کاربردی مفید برای دستگاه های مختلف مانند موبایل های دارای سیستم عامل اندروید و سیستم های کامپیوتری با سیستم عامل های مختلف مانند(Linux, OS Mac, Windows)

 

منابع آموزشی:

- دایتل، پاول (۱۳۹۷ .(جاوا چگونه برنامه بنویسیم. ترجمه زارعپور، علیرضا. انتشارات نص.Java™ : The Complete Reference, Seventh Edition, Herbert SchildtSoftware Architecture Design Patterns in Java, Partha Kuchana

تدوین کننده:تایید کننده: گروه تخصصی آموزشی کامپیوتر

آخرین ویرایش: تابستان ۱۳۹۷

 

کلید واژه ها: java دوره های مرکز آموزش های تخصصی فناوری اطلاعات کارگروه برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی


( ۲ )

نظر شما :