مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه شبکه و امنیت


Windows Server ) MCSA )

Windows Server ) MCSA )

مقدمه: است. در واقع دوره آموزشی Microsoft یکی دیگر از راههای ورود به بازار شبکه، انتخاب دوره های به حساب میآید. Microsoft نقطه شروع شما برا ی کار در حوزه شبکه تحت برند شرکت MCSA را دانشجویان و نیز علاقه مندان ورود به بازار کار شبکه تشکیل میدهد و افراد MCSA مخاطبین دوره پس از سپری کردن این دوره از مهارت ها و دانش لازم برای پشتیبانی از زیرساخت های شبکه، برخوردار خواهند بود.

ادامه مطلب
دوره آموزش Network

دوره آموزش Network

مقدمه: را می توان تقریبا پیش نیاز تمامی دوره های مربوط به دوره (CompTIA Network Plus) ی ا +Network دوره دانست و بیشتر علاقه مندان ورود به حوزه شبکه باید در این دوره آموزشی Microsoft و دوره های Cisco های به گونه ای انجام شده است که بتواند مشتاقان به کار در حوزه شبکه را Network+ شرکت کنند. طراح ی دوره با پایه و اساس طراحی، پیکربندی و عیب یابی زیرساخت های متعلق به شبکه های بی سیم و با سیم آشنا سازد.

ادامه مطلب