Windows Server ) MCSA )

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۷:۱۱ کد : ۸۰ دوره های جدید اخبار مرکز شماره سه
تعداد بازدید:۴۸۶۷
مقدمه: است. در واقع دوره آموزشی Microsoft یکی دیگر از راههای ورود به بازار شبکه، انتخاب دوره های به حساب میآید. Microsoft نقطه شروع شما برا ی کار در حوزه شبکه تحت برند شرکت MCSA را دانشجویان و نیز علاقه مندان ورود به بازار کار شبکه تشکیل میدهد و افراد MCSA مخاطبین دوره پس از سپری کردن این دوره از مهارت ها و دانش لازم برای پشتیبانی از زیرساخت های شبکه، برخوردار خواهند بود.
Windows Server ) MCSA )

اهداف:
MCSA: خود را برای حضور در آزمون اخذ مدرک MCSA شما با شرکت در دوره جامع ۲۰۱۶
آماده خواهید نمود.

شرکت کنندگان در این دوره، مهارت ها و دانش مورد Windows Server 2016
که در بیشتر سازمان ها مورد استفاده قرار Windows Server نیاز در بحث استقرار و پشت یبانی از 2016
در نظر گرفته شده در MCSA می گیرند را کاملاً فرا گرفته و در نهایت با تکیه بر سرفصل های ۲۰۱۶
که درادامه به آن اشاره شده MCSA این دوره قادر خواهند بود تا در سه آزمون متعلق به مدرک ۲۰۱۶
است شرکت نمایند:
:740-70Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
:741-70Networking with Windows Server 2016

شرایط پذیرش:
.Network+ - گذراندن دوره
تواناییهای فراگیران در پایان دوره:
شناخته شده و امکان شرکت در سه امتحان و دریافت مدارک مرتبط Microsoft به عنوان یک ادمین
میسر است.

 

منابع آموزشی:
سایت رسمی مایکروسافت
تدوین کننده:
تایید کننده: گروه تخصصی آموزشی کامپیوتر
آخرین ویرایش: تابستان ۱۳۹۷

 

کلید واژه ها: کارگروه شبکه و امنیت فناوری اطلاعات دوره های مرکز آموزش های تخصصی فناوری اطلاعات


( ۵ )

نظر شما :