برنامه نویسی به زبان ( ++C مقدماتی)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۷۲ دوره های جدید اخبار مرکز شماره سه
تعداد بازدید:۳۸۱۸
مقدمه: آشنایی با زبان برنامهنویسی ++C به عنوان پایهای برای یادگیری سایر زبانهای شیءگرا و آشنایی با اصول اساسی شیءگرایی، برای برنامهنویسان ضروری است.
برنامه نویسی به زبان  ( ++C  مقدماتی)

اهداف:
توانمند کردن فراگیر در به کار بردن اصول اساسی برنامهنویسی شیءگرا توسط زبان ++C .

شرایط پذیرش:

- گذراندن دوره مبانی و ویندوز مقدماتی.

تواناییهای فراگیران در پایان دوره:

- مهارت در برنامهنویسی به زبان ++C
- کاربرد اصول شیءگرایی در در برنامه نویسی به زبان ++C.

 

منابع آموزشی:
- جعفرنژاد، قمی عیناالله (۱۳۹۰ .(برنامهنویسی به زبان++C .انتشارات علوم رایانه.
- رحیمی، غلامرضا (افشین) (۱۳۹۰ .(تمرین های ++C با الگوریتم و فلوچارت. انتشارات الماس دانش.

تدوین کننده:
تایید کننده: گروه تخصصی آموزشی کامپیوتر
آخرین ویرایش: تابستان ۱۳۹۷

 

کلید واژه ها: کارگروه برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی فناوری اطلاعات دوره های مرکز آموزش های تخصصی فناوری اطلاعات


( ۴ )

نظر شما :