برنامه نویسی نرم افزارهای تحت وب با استفاده از ( Net.ASP )

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۷:۰۱ کد : ۷۸ دوره های جدید اخبار مرکز شماره سه
تعداد بازدید:۵۸۹۹
مقدمه: کمتر کسـی امروزه از تأثیر اینترنت و ابررسانه وب در زندگی امروز بیخبر است. این رسانه در واقع رسانه برتر زمان ماسـت. شناخت این رسانه و نحوه ارائه اطلاعات با آن دانشی است که دیر یا زود جزء معلومات الزامی برای انســـان امروز خواهد بود و در آینده افرادی که با این دانش بیگانه باشـــند به نوعی بیســـواد محسوب خواهند شد.
برنامه نویسی نرم افزارهای تحت وب با استفاده از ( Net.ASP )

هدف:
آشنایی فراگیر با مفاهیم برنامهنویسی سمت سرور توسط زبان #C وفریم ورک NET.ASP در محیط .Visual Studio

شرایط پذیرش:
- گذراندن دوره طراحی صفحات وب و یا داشتن اطلاعات کافی در مورد طراحی وب (مقدماتی).
- گذراندن دوره برنامه نویسی با زبان #C و یا داشتن دانش کافی از زبان ذکر شده.

تواناییهای مورد انتظار برای فراگیران در پایان دوره:
- برنامهنویسی و طراحی وب با استفاده از زبان #C و فریم ورک ASP.

 

منابع آموزشی:

- والتر، استفان. مرجع کامل Net.ASP با مروری بر ASP .احترامی، بابک. نشر دانش نگار.
- Pro ASP.NET Core MVC by Adam Freeman
-Professional ASP.NET MVC 5 (WROX)” by Jon Galloway and Brad WilsonASP.NET: The ----
Complete Reference” by Matthew Macdonald
C# and ASP.NET Projects” by Shivprasad Koirala and Rajesh Pillai
ASP.NET Core Application Development – Building An Application in Four Sprints” by James
Chambers and David Paquette
تدوین کننده:
تایید کننده: گروه تخصصی آموزشی کامپیوتر
آخرین ویرایش: تابستان ۱۳۹۷

 

کلید واژه ها: کارگروه برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی فناوری اطلاعات دوره های مرکز آموزش های تخصصی فناوری اطلاعات


( ۶ )

نظر شما :