بحث آزاد به زبان انگلیسی (Free Discussion in English)

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۹۴ دوره های جدید اخبار مرکز شماره چهار
تعداد بازدید:۳۳۳۹
مقدمه: فراگیران سطوح متوسط و پیشرفته دورههای آموزشی زبان انگلیسی نیاز به فرصتهای بیشتری برای تمرین مکالمه و استفاده عملی از مهارت های زبانی خود دارند. آنها با شرکت در دوره آموزشی بحدث آزاد بده زبان انگلیسی میتوانند به درونی سازی ساختارها، واژگان و اصطالحات پیش آموخته زبانی و ییر فعال ذهنی خود پرداخته و خود را در مهارت گفتاری و شنیداری توانمند تر سازند. از سوی دیگر، برخی از فار التحصیلان دورههای آموزشی زبان انگلیسی بدلیل عدم ارتباط با زبان انگلیسی، بویژه عدم استفاده از مهارت گفتاری، به مرور آموخته‌های خود را فراموش می‌کنند. دوره آموزشی بحث آزاد به زبان انگلیسی میتواند به تثبیت و تقویت مهارت گفتاری این دسته از افراد نیز کمک کند.
بحث آزاد به زبان انگلیسی  (Free Discussion in English)

هدف:
هدف این دوره تمرین و تقویت مهارت گفتاری فراگیران است.


شرایط پذیرش:
این دوره آموزشی برای نوجوانان و بزرگسالان در سطوح متوسط و پیشرفته ارائه می گردد و تنها شرط ورود به آن برخورداری از سطح زبانی مورد نیاز برای دوره است.


ساختار آموزشی:
دوره بحث آزاد به زبان انگلیسی شامل ۴ ترم ۱۰ ساعته است و بر اساس محورهای مشخص شده در جدول زیر برگزار میگردد. لازم به ذکر است که در صورت نیاز و استقبال فراگیران، تعداد ترم های دوره قابل افزایش میباشد.
اگر چه عنوان و منابع آموزشی معرفی شده در اینجا مختص زبان انگلیسی است، اما این دوره صرفاً به زبان انگلیسی محدود نیست و در چهارچوب ارائه شده، برای همه زبانهای خارجی قابل اجرا میباشد.

نحوه ارزشیابی:
ارزشیابی به صورت شفاهی و بر اساس محتوای ارائه شده در طول ترم صورت میگیرد.
شرایط قبولی:
شرط قبولی در هر ترم کسب ۷۰ درصد از مجموع ۴۰۰ امتیاز دوره میباشد.


منابع آموزشی:
1. Day, Richard R.; Yamanak, Junko and Shaules, Josef (2002). Impact Values. Longman,

2. .Wallwork,Adrian (1997). Discussion A – Z: Intermediate. Cambridge University Press.

Alexander, L. G. (1969). For and Against. Longman. 3

4. Wallwork, Adrian (1997). Discussion A – Z: Advanced. Cambridge University Press.

5. Novels such as The Old Man and the Sea, Animal Farm, Little Prince, Alchemist, etc.

6. Movies such as Patch Adams, Seven, If Only, Just Like Heaven, Awakening, etc.


 تدوینکننده: گروه تخصصی آموزشی زبانهای خارجی
 تأییدکننده: گروه تخصصی آموزشی زبانهای خارجی- ۶/۶۱/۶۹۳۶

 

کلید واژه ها: مرکز آموزش زبان کارگروه تخصصی زبان انگلیسی دوره های مرکز آموزش های تخصصی زبان های خارجی


( ۱ )

نظر شما :