دیدار ها

بازدید علمی از کارخانه سلامت صنعت بوعلی

بازدید علمی از کارخانه سلامت صنعت بوعلی گالری

به همت جهاددانشگاهی واحد قم و هسته علمی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بازدید علمی جمعی از دانشجویان رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از کارخانه سلامت صنعت بوعلی درشهرک شکوهیه قم، برگزار شد

ادامه مطلب
مدیر پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم:

باید به بهترین نحو از ظرفیت جهاد دانشگاهی استفاده کرد

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه با مدیر پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم دیدار و گفتگو کرد.

ادامه مطلب

بازدید معاون استاندار از غرفه جهاد دانشگاهی در چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم از غرفه های مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم در چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی بازدید کردند.

ادامه مطلب