مراکز آموزشی - آرشیو

آغاز ارزیابی و توسعه شایستگی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی در قم

آغاز ارزیابی و توسعه شایستگی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی در قم

ارزیابی و توسعه شایستگی پذیرفته شدگان دهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ویژه "سازمان امور مالیاتی" توسط کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی در مرکز آموزش های تخصصی شماره ۳ این نهاد از امروز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه به مدت ۴ روز آغاز شد.

ادامه مطلب