مراکز آموزشی

برگزاری نشست صمیمی رییس جهاددانشگاهی قم با اعضاء معاونت آموزشی واحد

برگزاری نشست صمیمی رییس جهاددانشگاهی قم با اعضاء معاونت آموزشی واحد

نشست صمیمی رییس جهاددانشگاهی واحد استان قم با سرپرست معاونت آموزشی و مدیران مراکز با هدف بحث و تبادل‌نظر در خصوص برگزاری گردهمایی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی طی ماه جاری در قم، برگزار شد.

ادامه مطلب
مسیر سبز دوره آموزشی "امدادگر اورژانس" برای ورود به بازارکار

مسیر سبز دوره آموزشی "امدادگر اورژانس" برای ورود به بازارکار

اورژانس نقش مهمی در کمک رسانی و ارائه خدمات پزشکی به بیماران پیش از رسیدن به بیمارستان دارد و توانایی امدادگر در ارائه خدمات پزشکی بسیار حائز اهمیت است و از آنجایی که بخش اورژانس جزو اساسی ترین واحدهای امدادرسانی در کشور محسوب می شود و وجود آن در جامعه ضرورت دارد، بازارکار مناسبی برای اینگونه مشاغل مهیاست.

ادامه مطلب
برگزاری کانون ارزیابی و توسعه شایستگی ویژه کارکنان دانشگاه حضرت معصومه (س)

برگزاری کانون ارزیابی و توسعه شایستگی ویژه کارکنان دانشگاه حضرت معصومه (س)

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی ویژه کارکنان و متقاضیان استخدام در دانشگاه حضرت معصومه (س) قم توسط کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاد دانشگاهی روز جمعه ۱۲ آبانماه به مدت ۱ روز در مرکز آموزش های تخصصی شماره ۳ این نهاد برگزار شد.

ادامه مطلب
کانون ارزیابی و توسعه شایستگی ویژه کارکنان دانشگاه صنعتی قم برگزار شد

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی ویژه کارکنان دانشگاه صنعتی قم برگزار شد

ارزیابی و توسعه شایستگی کارکنان دانشگاه صنعتی قم توسط کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاد دانشگاهی روز پنجشنبه ۱۱ آبانماه به مدت ۱ روز در مرکز آموزش های تخصصی شماره ۳ این نهاد، انجام شد.

ادامه مطلب